Combat climate change through technology

Karbonfangst og lagring (CCS)

På Teknologisenteret på Mongstad vil vi bidra til å utvikle en teknologi som kan gi svar på utfordringen som ligger i å møte et voksende behov for energi samtidig som man bekjemper effektene av klimaendringene.

Et av de viktigste og mest utfordrende verktøyene for å redusere utslippene av CO2 vil være utstrakt bruk av teknologi for karbonfangst og lagring (CCS). Det er forventet at CCS vil spille stor rolle i reduksjonen av klimagasser på verdensbasis, og det internasjonale energibyrået (IEA) har beregnet at så mye som en femtedel av samlede kutt vil komme fra CCS i 2050.

 

Hvor lovende og vesentlig denne teknologien enn måtte være, har man utfordringer som må løses. Ved å bygge videre på Norges sterke erfaring med CO2-lagring, vil Teknologisenteret ta ett skritt videre, med en ambisjon om å bidra til å gjøre økonomisk bærekraftige teknologier for karbondioksidfangst tilgjengelig for hele verden. 

 

CCS skal være en del av verdens verktøykasse på dette området. Teknologien for CO2-fangst som er blitt prøvd ut på Teknologisenteret virker svært løfterikt med henblikk på en løsning på lang sikt. Vår ambisjon er at vi skal utgjøre en forskjell. Intet mindre. At vi lykkes vil bety en mer bærekraftig fremtid for oss alle. 

Publisert 26.05.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland