Combat climate change through technology
Skriv ut


Absorbertårnet til aminanlegget ruver over 60 meter til værs. Foto: TCM

Relevante lenker

Presentasjon av Mongstad

Presentasjon av Mongstad


TCMs rolle

Teknologisenteret på Mongstad er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2 fangst, noe som er en sentral del av verdikjeden i CCS. 

TCM vil konsentrere sin innsats om testing og forbedring av teknologi for CO2–fangst, og bringe teknologiutviklingen ett skritt videre.
 

Den kunnskapen og kompetansen som blir opparbeidet gjennom demonstrasjon og testing vil berede grunnen for innspill til CO2–fangst til bekjempelse av de globale klimaendringene.

Dette vil ikke bare være ett av de første storskala demonstrasjonsanleggene, men også det første i sitt slag som kan prøve ut to forskjellige karbonfangstteknologier fra to CO2–kilder side om side.  

 

Hovedambisjonene for Teknologisenteret er:

  • Testing, verifikasjon og utprøving av teknologi for CO2–fangst som eies og markedsføres av leverandører
  • Redusere kostnader samt teknisk, miljømessig og økonomisk risiko
  • Fremme markedsutviklingen for karbonfangsteknologi
  • Sikte mot internasjonal utvikling 

For å lykkes er TCM er avhengig av tett samarbeid mellom eierne og teknologileverandørene. Suksesskriteriene omfatter økt konkurranse leverandørene i mellom og styrking av utvikling av et marked.

 

Publisert 26.05.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland