Combat climate change through technology

Eiere

TCM er et samarbeidsprosjekt mellom Gassnova på vegne av den norske stat, Equinor, Shell og Total.   

Eierfordelingen er som følger

Gassnova        77,5 %
Equinor             7.5 %
Shell                 7,5 %
Total                 7,5 %

TCM DA er eid av potensielle sluttbrukere av karbonfangst-teknologi. Målet er å bringe inn flere på eiersiden. TCM DA har sin egen ledelse som er ansvarlig for drift og testprogrammene.


TCMs samarbeidspartnere har utvist en klar forpliktelse til teknologiforbedring og har investert NOK 5 milliarder til utbygging og utvikling av teknologisenteret.

Samarbeidet er basert på et partnerskap som skal bidra både med kompetanse og kapital. Til gjengjeld får partene samme tilgang til kunnskap og erfaringer fra de nye teknologiene.

Prosjektet er designet til å kunne fange 100 000 tonn CO2 pr. år og vil bli det hittil største demonstrasjonsanlegget av teknologiske løsninger for CO2-fangst til dags dato. 

 

Publisert 02.06.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland