Combat climate change through technology

AS Norske Shell

Shell har vært aktiv i Norge siden 1912.  Shells virksomhetsaktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstrøm), og raffinering, salg og markedsføring av petroleumsprodukter (nedstrøm). Shells hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Oppstrømsvirksomheten har også kontorer i Kristiansund og Aukra, mens nedstrømsvirksomheten blir ledet fra Oslo.

Webside: www.shell.no

Se også CCS sider på www.shell.com (på engelsk)

Publisert 02.06.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland