Combat climate change through technology

Gassnova

Gassnova SF har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering.

Gassnova er statens utførende selskap ved utbygging og drift av anlegg og infrastruktur for planlagte CO2 fangst og deponeringsløsninger på Kårstø og Mongstad.

Les mer: www.gassnova.no

Publisert 27.07.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland