Combat climate change through technology

Teknologileverandører

Etter en omfattende evalueringsprosess valgte TCM opprinnelig ut to prosesser; en prosess fra Alstom som benytter nedkjølt ammoniakk, og en aminprosess fra Aker Clean Carbon (ACC).

Begge disse handler om fangst av karbon etter forbrenning, og benytter seg av en oppløsning for å absorbere CO2 fra avgassene. De er også begge to designet for å fange opp 85 % av CO2-innholdet i avgassen fra prosessanlegget (krakkeranlegget) på raffineriet, og det kombinerte varmekraftanlegget.

Aker Clean Carbon er et mindre selskap i Akerfamilien, som spesialiserer seg i utvikling og salg av teknologi for CO2-fangst og komplette anlegg for CO2-fangst. Aker Solutions, det største selskapet i Akerfamilien, vil spille en sentral rolle gjennom sin leveranse av omfattende forprosjekteringstjenester og konstruksjon av anlegget.  Les mer:
www.AkerCleanCarbon.com

Alstom er en stor aktør på verdensmarkedet innen kraftindustri. Selskapet leverer miljørelaterte løsninger til sine kunder verden over, og Alstom fortsetter med dette sin betydelige innsats i forskning og utvikling av fangst-teknologi med en visjon om å kunne tilby konkurransedyktig teknologi for CO2-fangst innen 2015. Les mer:
www.no.alstom.com

Siden har flere spennende leverandører testet ut sine teknologier ved TCM:

Shell Cansolv

Carbon Clean Solutions

ION Engineering

Publisert 20.07.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland