Combat climate change through technology

TCMs logo

For å sørge for god lesbarhet skal logoen ikke plasseres tett opp til andre elementer. Det er derfor definert et bekyttelsesområde rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette området tilsvarer halvparten (½ X) av høyden på logoen (X).

Publisert 22.09.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland