Combat climate change through technology

Et viktig skritt mot CO2-fangst på Mongstad

Olje- og energidepartementet har i dag inngått en avtale med DONG Energy, Hydro, Shell, Statoil og Vattenfall om arbeidet med et testsenter for CO2-håndtering ved det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad (European CO2 Test Centre Mongstad).

Samarbeidsavtalen vil regulere planlegging og forberedelser av testanlegg for CO2-fangst, og vil løpe fram til investeringsbeslutningen for testsenteret vil finne sted første kvartal 2008.

 –Regjeringens visjon er å bidra til teknologiutvikling som kan gi kostnadsreduksjoner og bred anvendelse av CO2-håndteringsteknologi. Samarbeidet på Mongstad er en viktig brikke i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. –Jeg er meget fornøyd med at flere av Europas mest kompetente selskaper innen CO2-håndtering vil gå sammen for å oppnå de beste teknologiske løsningene på Mongstad, sier statsråd Enoksen.

Denne avtalen er et viktig skritt videre i Regjeringens innsats for å få fram teknologier som kan redusere utslipp av CO2. Formålet er å vinne kunnskap og utvikle løsninger som kan redusere både kostnadene og den tekniske og økonomiske risikoen knyttet til storskala CO2-fangst. Prosjektet er allerede i gang med å legge til rette for teknologiske løsninger som kan gi viktige bidrag til kostnadsreduksjoner for CO2-fangst.

Med bakgrunn i avtalen som staten og Statoil inngikk høsten 2006 om CO2-håndtering på Mongstad, inviterte Olje- og energidepartementet nye parter til å delta i testsenteret på Mongstad. Samarbeidsavtalen er inngått med selskaper som er brukere av CO2-fangstteknologier. Prosjektet er videre i gang med å knytte til seg leverandører av ny teknologi som kan videreutvikles, testes og kvalifiseres på Mongstad.

 

Publisert 21.06.2007

Sist endret 10.02.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland