Combat climate change through technology

2008

Nyheter 2008

 • Aker Clean Carbon er innstilt som teknologileverandør for amin-basert CO2 fangst

  12.12.2008

  Aker Clean Carbon er innstilt som teknologileverandør for fangst av CO2 basert på amin-teknologi ved Europeisk CO2 testsenter Mongstad (TCM).

 • ESA godkjenner Mongstad - finansiering

  18.07.2008

  Statens deltakelse i testsenteret for CO2-fangst på Mongstad ble i dag godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Testsenteret er første steg i arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad. I neste steg skal fullskala fangst, transport og lagring av CO2 være på plass fra 2014. Målet med testsenteret er å utvikle og teste ny CO2-håndteringsteknologi og bidra til bred anvendelse av slik teknologi.

 • Konsekvensutredning TCM

  27.06.2008

  Statens forurensningstilsyn (SFT) har mottatt en utredning fra StatoilHydro hvor konsekvensene ved etablering av et testanlegg for CO2-fangst på Mongstad (TCM) er utredet.

 • Ny forstudiekontrakt inngått for amin-basert CO2 fangst på Mongstad

  23.06.2008

  Partnerskapet bak CO2 testsenteret på Mongstad, European CO2 Test Centre Mongstad (TCM), har inngått kontrakt for tekniske studier av aminbaserte CO2 fangstanlegg med Fluor Ltd fra England. Studiene vil være med å danne grunnlag for en endelig investerings-beslutning om bygging av et aminbasert testanlegg som forventes å bli tatt i løpet av 4. kvartal 2008.

 • Aibel har fått EPCM kontrakt med Europeisk CO2 testsenter Mongstad

  08.04.2008

  Partnerskapet bak CO2 testsenteret på Mongstad, European CO2 Test Centre Mongstad  (TCM), har inngått kontrakt for engineering, innkjøp og byggeledelse (EPCM) med Aibel AS. Aibels arbeid vil omfatte prosjektering og byggeledelse for prosesser og hjelpesystemer, infrastrukturutvikling, samt tilknytninger til raffineriet og det nye gasskraftverket på Mongstad.

 • Forstudiekontrakter inngått for amin-basert CO2 fangst på Mongstad

  03.04.2008

  Partnerskapet bak CO2 testsenteret på Mongstad, har inngått kontrakter for tekniske forstudier av aminbaserte CO2 fangstanlegg med norske Aker Kværner Engineering and Technology og canadisk-amerikanske HTC Purener

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland