Combat climate change through technology

Aibel har fått EPCM kontrakt med Europeisk CO2 testsenter Mongstad

Partnerskapet bak CO2 testsenteret på Mongstad, European CO2 Test Centre Mongstad  (TCM), har inngått kontrakt for engineering, innkjøp og byggeledelse (EPCM) med Aibel AS. Aibels arbeid vil omfatte prosjektering og byggeledelse for prosesser og hjelpesystemer, infrastrukturutvikling, samt tilknytninger til raffineriet og det nye gasskraftverket på Mongstad.

Eierne av TCM er DONG Energy, Gassnova SF, A/S Norske Shell, StatoilHydro og Vattenfall AB, der Gassnova SF representerer den norske stat i prosjektet.

- Denne kontrakten som nå er inngått med Aibel er stor og viktig for TCM. Dette er en betydelig avtale for realisering av testsentret, sier Bjørn-Erik Haugan, leder for Gassnova, på vegne av partnerskapet TCM. - Videre understreker han at det er av betydning for gjennomføring av prosjektet at valget falt på en anerkjent og tung leverandør. 
 
Aibel’s adm direktør R. Rasmus Sunde sier i en kommentar: - Dette er en viktig kontrakt for oss, hvor vi får benyttet vår brede kompetanse. Samtidig som vi får erfaring fra et nytt og fremtidsrettet prosjekt.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan, beh@gassnova.no / 905 53 394
Kommunikasjonsleder Liv Lønne Dille, lld@gassnova.no / 481 14 088

For Aibel AS
Senior Vice President Marketing and Communications, Ola Bøsterud, ola.bosterud@aibel.com / 909 54 743

Publisert 08.04.2008

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland