Combat climate change through technology

Aker Clean Carbon er innstilt som teknologileverandør for amin-basert CO2 fangst

Aker Clean Carbon er innstilt som teknologileverandør for fangst av CO2 basert på amin-teknologi ved Europeisk CO2 testsenter Mongstad (TCM).

Det er i planleggingen av testsenteret gjennomført tekniske forstudier (FEED-studier: Front End Engineering and Design), og anbudskonkurranse for en totalentreprise der Aker Clean Carbon har konkurrert med flere andre selskaper. Evaluering av de resultatene som er kommet frem under testing viser at det beste tilbudet for denne teknologien ble fremmet av Aker Clean Carbon. Testsenteret planlegger for ytterligere ett anlegg, basert på en annen teknologi.

Dette er en stor og viktig milepæl, understreker Bjørn-Erik Haugan, administrerende direktør i Gassnova SF og formann i styringsgruppen for Testsentert på Mongstad.  – Det har vært en omfattende jobb med å finne den mest fremtidsrettede og effektive teknologien. Det som Aker Clean Carbon har vist gjennom sine tester så langt er lovende med tanke på fremtidig fangst av CO2, kommenterer Haugan. Ved testsenteret på Mongstad skal teknologier utprøves i stor skala for å finne frem til forbedringsmuligheter og gi trygghet for bygging av fullskalanlegg.

Flere fremtredende internasjonale selskaper har konkurrert om å få levere sin teknologi til det kommende CO2 testsentret på Mongstad. Det er derfor spesielt gledelig at et norsk selskap når opp, sier Bjørn-Erik Haugan.

Det er en viktig fase i prosjektet at teknologi-avtalene faller på plass. På nyåret skal vi ut å invitere flere partnere til deltakelse på eiersiden i testsentret, sier Bjørn-Erik Haugan i en kommentar. Etter planen skal endelig investeringsbeslutning fattes i første kvartal 2009, så snart som Stortinget har behandlet proposisjonen om testsenteret.

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan,
    beh@gassnova.no,
    905 53 394
  • Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Anne M. Blaker, amb@gassnova.no,
    941 62 142

Publisert 12.12.2008

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland