Combat climate change through technology

ESA godkjenner Mongstad - finansiering

Statens deltakelse i testsenteret for CO2-fangst på Mongstad ble i dag godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Testsenteret er første steg i arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad. I neste steg skal fullskala fangst, transport og lagring av CO2 være på plass fra 2014. Målet med testsenteret er å utvikle og teste ny CO2-håndteringsteknologi og bidra til bred anvendelse av slik teknologi.

Olje- og energidepartementet notifiserte statens deltakelse i testsenteret på Mongstad til ESA i juli i fjor for å få bekreftet at dette ikke utgjør ulovlig statsstøtte. ESA har nå godkjent at staten kan bidra med finansieringen av opp til 80 prosent av kostnadene knyttet til testsenteret i henhold til de avtaler som er inngått.

–Jeg er glad for at ESA vurderer at organiseringen av statens innsats på Mongstad er lovlig statsstøtte i samsvar med regelverket, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

 –ESA deler vår oppfatning at statens deltakelse vil være viktig for å utløse et prosjekt som også vil få positiv betydning for andre land i EØS. Mange land arbeider nå med å utvikle teknologier som kan redusere utslippene av CO2, og jeg har stor tro på at samarbeid internasjonalt også vil styrke norske aktørers konkurranseevne. ESAs svar til Norge (oed.no)

Publisert 18.07.2008

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland