Combat climate change through technology

Forstudiekontrakter inngått for amin-basert CO2 fangst på Mongstad

Partnerskapet bak CO2 testsenteret på Mongstad, European CO2 Test Centre Mongstad (TCM), har inngått kontrakter for tekniske forstudier av aminbaserte CO2  fangstanlegg med norske Aker Kværner Engineering and Technology (i det etterfølgende Aker Clean Carbon AS) og canadisk-amerikanske HTC Purenergy Inc./Bechtel Overseas Corporation. Forstudiene vil være med å danne grunnlag for en endelig investeringsbeslutning om bygging av et aminbasert testanlegg som tas i 4. kvartal 2008.
 

 

Aminbasert CO2 fangst er en av de teknologiene som har størst potensial på kort sikt når det gjelder fullskala rensing av CO2. I tillegg til testing av amin-teknologier, er planen også å teste en alternativ, nyutviklet karbonat-teknologi på Mongstad.
 
- Signeringen av kontraktene har vært en viktig milepæl og et avgjørende skritt videre i arbeidet med å få bygget testsenteret for CO2 rensing på Mongstad. Amin-teknologien er kjent, men har forbedringsmuligheter for redusert investeringskostnad og energibehov, sier Bjørn-Erik Haugan, leder for Gassnova, på vegne av partnerskapet TCM.  
 
TCM-partnerskapet består av DONG Energy, Gassnova SF, A/S Norske Shell, StatoilHydro ASA og Vattenfall AB.

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan,
    beh@gassnova.no,
    +47 905 53 394
  • Kommunikasjonsleder Liv Lønne Dille,
    lld@gassnova.no
    +47 481 14 088

Publisert 03.04.2008

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland