Combat climate change through technology

Ny forstudiekontrakt inngått for amin-basert CO2 fangst på Mongstad

Partnerskapet bak CO2 testsenteret på Mongstad, European CO2 Test Centre Mongstad (TCM), har inngått kontrakt for tekniske studier av aminbaserte CO2 fangstanlegg med Fluor Ltd fra England. Studiene vil være med å danne grunnlag for en endelig investerings-beslutning om bygging av et aminbasert testanlegg som forventes å bli tatt i løpet av 4. kvartal 2008.

Fra tidligere har partnerskapet inngått studieavtaler med norske Aker Engineering and Technology AS og kanadisk-amerikanske HTC Purenergy Inc./Bechtel Overseas Corporation. Aminbasert CO2 fangst er en av de teknologiene som har størst potensial på kort sikt når det gjelder fullskala rensing av CO2.
 
- Vi ønsket å styrke vårt beslutningsgrunnlag for aminanlegget og besluttet derfor å inkludere Fluor også i tilbudsfasen, sier Bjørn-Erik Haugan, administrerende direktør i Gassnova, på vegne av partnerskapet TCM. I løpet av tidlig juli vil de tre selskapene bli invitert til å tilby sin fangst teknologi for testsenteret på Mongstad.
 
TCM-partnerskapet består av DONG Energy, Gassnova SF, A/S Norske Shell,
StatoilHydro ASA og Vattenfall AB.

Publisert 23.06.2008

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland