Combat climate change through technology

Alstom skal bygge karbonatanlegget

På vegne av partnerne i Europeisk CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) har StatoilHydro signert kontrakt for prosjektering, innkjøp, installasjon og byggeledelse (EPC) av et anlegg for uttesting av karbonatteknologien med Alstom Norway AS.

Kontrakten har en verdi på ca 580 MNOK (65M€).

Partnerne i TCM er Gassnova SF, A/S Norske Shell og StatoilHydro ASA, der Gassnova SF representerer den norske stat i prosjektet. StatoilHydro er operatør og prosjektleder i utbyggingsfasen.

Alstom vil levere en av to teknologier som er planlagt som demonstrasjonsanlegg for fangst av CO2 i Teknologisenteret.

I henhold til planen skal TCM teste to ulike teknologier for fangst av CO2 fra to forskjellige røykgass-kilder med ulikt CO2-innhold. Det forventes spesielt at senteret gir forskjellige læringseffekter innen oppskalering av teknologi, driftsforhold, miljø og uttesting av leveranser for underleverandører.

I tillegg til Alstom sin karbonatteknologi, kommer det et aminanlegg, og denne kontrakten ble signert med Aker Clean Carbon tidligere i år.
Det betyr at begge teknologiavtalene nå er på plass.

Vi er svært fornøyd med at Alstom har lykkes med sin pilot-testing av teknologien sin og er klar for å bli med i uttestingen av fangstteknologier fra første stund i Teknologisenteret, sier administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan, Gassnova, på vegne av partnerne.

- Kontrakten som er inngått med Alstom er en viktig milepæl for TCM. Ambisjonene er høye for TCM som testarena. Målet ved testingen av karbonatteknologien er blant annet å kvalifisere teknologien for storskala rensing av eksosgass, og samtidig utvikle kostnadseffektive teknologiløsninger, sier Bjørn-Erik Haugan til slutt.


Kontaktpersoner:

•Administrerende direktør Tore Amundsen, TCM DA, tam@gassnova.no,
+ 47 900 51 222
•Administrerende direktør Arne Ellestad, Alstom Norway AS, arne.ellestad@power.alstom.com,
+47 909 11 453

Publisert 18.06.2009

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland