Combat climate change through technology

Anleggskontrakt til AF-gruppen

StatoilHydro har på vegne av TCM (Europeisk CO2 Teknologisenter Mongstad) partnerskapet signert kontrakt med AF Gruppen (AFG). Selskapet skal levere anleggsarbeid på TCM.

Anleggsarbeidet på TCM omfatter i hovedsak fundamentering, betongarbeider, fremføring av rør- og ledningssystemer, bygging av kjølevannsinntak i sjøen og en ny elektro fordelingsstasjon. Avtalen vil i tillegg omfatte veibygging og avsluttende landskapsarbeider.

Avtalen har en anslått verdi på ca 150 MNOK.

TCM skal teste to ulike teknologier for fangst av CO2 fra to røykgasskilder med ulikt CO2-innhold. Målet ved testingen er blant annet å kvalifisere teknologiene for storskala rensing av eksosgass, og samtidig utvikle kostnadseffektive teknologiløsninger. Utvikling av teknologier for å fange CO2 i forbindelse med energiproduksjon er vurdert å kunne ha svært stor betydning i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser globalt.

Teknologisenteret på Mongstad er det største planlagte demonstrasjonsanlegget av sin type, med en årlig kapasitet for å håndtere inntil 100 000 tonn CO2. Planlagt oppstart er årsskiftet 2011/12.

Deltakerne i TCM er StatoilHydro, A/S Norske Shell og Gassnova SF. Gassnova SF ivaretar statens andeler i TCM, og StatoilHydro er operatør for bygge- og driftsfasen.

Publisert 19.06.2009

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland