Combat climate change through technology

Aker Clean Carbon skal bygge aminanlegget

StatoilHydro har på vegne av det fremtidige partnerskapet i TCM signert EPC-kontrakt for prosjektering, innkjøp, installasjon og byggeledelse (EPC) med Aker Clean Carbon AS for aminanlegg til TCM.

Kontrakten har en verdi på ca 525 MNOK. Aker Clean Carbon har vunnet kontrakten i en internasjonal konkurranse med andre leverandører.

I henhold til planen skal TCM teste to ulike teknologier for fangst av CO2 fra to røykgasskilder med ulikt CO2-innhold. Kontrakten med Aker Clean Carbon for aminteknologien har en varighet ut 2011.

I tillegg til aminteknologi er det i TCM planlagt også å teste ut karbonatteknologi. TCM prosjektet arbeider med å få på plass tilsvarende kontrakt med en aktuell leverandør.

Deltakerne i planleggingsfasen til TCM er DONG Energy, Gassnova SF, A/S Norske Shell, StatoilHydro ASA og Vattenfall AB, der Gassnova SF representerer den norske stat i prosjektet. Endelig investeringsbeslutning for TCM er forventet i løpet av våren 2009.

- Kontrakten som er inngått med Aker Clean Carbon er en viktig milepæl for TCM. Ambisjonene er høye for TCM som testarena. Det forventes spesielt at senteret gir forskjellige læringseffekter innen oppskalering av teknologi, driftsforhold, miljøkonsekvenser og uttesting av leveranser fra underleverandører. Målet ved testingen av aminer er blant annet å kvalifisere teknologien for storskala rensing av eksosgass, og samtidig utvikle kostnadseffektive teknologiløsninger, sier Bjørn-Erik Haugan, administrerende direktør for Gassnova, på vegne av partnerskapet TCM.

- Vi er glade for å ha blitt valgt som leverandør til TCM for testing av aminteknologi. Byggingen av testsenteret på Mongstad blir en bærebjelke i videreutviklingen av Aker Clean Carbon i et internasjonalt fangstmarked, sier Jan Roger Bjerkestrand, administrerende direktør i
Aker Clean Carbon.


Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan, beh@gassnova.no / 905 53 394
Administrerende direktør Jan Roger Bjerkestrand, jan.bjerkestrand@akercleancarbon.com /911 20 565

Publisert 06.02.2009

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland