Combat climate change through technology

Intensjonsavtale inngått med Sasol

Sasol og Gassnova SF har i dag signert en intensjonsavtale i Pretoria i Sør-Afrika under tilstedeværelse av den sørafrikanske presidenten og det norske kongeparet som er på offisielt besøk i landet.

Sasol har som mål å bli en partner i CO2 teknologisenteret på  Mongstad (TCM) som er under bygging og ventes å starte opp i slutten av 2011.

Signeringen av intensjonsavtalen ble gjort av konsernsjef Pat Davies, Sasol og administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan, Gassnova SF.

TCM er en arena for internasjonalt teknologisamarbeid innen CO2-håndtering. Ambisjonene for TCM er å teste, verifisere og demonstrere teknologier som kan brukes i utbredelsen av storskala CO2-fangstanlegg. De nåværende partnerne i TCM DA er Gassnova SF, A/S Norske Shell og Statoil ASA, der Gassnova SF representerer den norske stat i prosjektet.

Sasol er stolt av at Sør-Afrika snart vil ble representert blant verdens ledende nasjoner i
arbeidet med klimautfordringene.

- Signeringen av denne MoU er en viktig utvikling som støtter opp under vår målsetting om å redusere selskapets utslipp av klimagasser, sa Davies.

- Sasol vil fortsette å bidra til Sør-Afrikas energiforsyningssikkerhet gjennom sitt kull-tilvæske teknologi for en tid framover mens det ikke er noen enkeltløsning for reduksjon
av klimagassutslippene. Vi deltar i et antall initiativ, slik som TCM, for å finne den
optimale blanding av løsninger. Vi har satt oss mål for å redusere vårt karbon-fotavtrykk,
og gjennom gode partnerskap med de beste hjerner fra hele verden, vil vi produsere
innovative løsninger, sa Davies videre.

Sasol har et mål om å redusere både sine CO2 utslipp med 15 % innen 2020 (basert på 2005 som basislinje) og redusere nivået i absolutte tall for nye kull-til-væske prosjekter (30 % ned innen 2030 på en 2005 basislinje).

- Vi er veldig glade for at Sasol, en av grunnleggerne av det sørafrikanske Karbon Fangst og Lagringssenter, vil delta i testing av CO2 fangst teknologier ved teknologisenteret på Mongstad, sa Bjørn-Erik Haugan.

- En av TCM sine viktigste ambisjoner er å utvikle CO2 fangst teknologier som er egnet
for bred nasjonal og internasjonal utbredelse. Det er derfor en viktig milepæl å få med et løsningsdrevet selskap som Sasol, med sin omfattende tekniske erfaring, som partner i dette arbeidet, tilføyde Haugan.


 

Publisert 24.11.2009

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland