Combat climate change through technology

Ny fase for TCM

Etter ett års tid med grunnarbeider, går man nå inn i en ny fase med byggeaktiviteter av det nye teknologisenteret for CO2 fangst på Mongstad.

Byggingen av administrasjonsbygget og verksted har kommet lengst, med vegger og tak på plass. Det er LAB som står for byggingen, og de har for tiden over 50 arbeidere i sving.

Administrasjonskomplekset på 5000 kvadratmeter skal romme flere operasjonsrom for driften av testanleggene, og også romme verksted, laboratorium, lager etc.

Etter at Vassbakk og Stol ferdigstilte grunnarbeidene, startet AF-gruppen fundamentering, betongarbeider, fremføring av rør- og ledningssystemer, bygging av kjølevannsinntak i sjøen og en ny elektro-fordelingsstasjon.

Reinertsen, ble i slutten av oktober tildelt kontrakten for fabrikasjon og installasjon av rørgater, hjelpesystemer, prosessmodul med mer, er i gang med ingeniørarbeidet ved sitt hovedkontor i Trondheim, og skal nå doble bemanningen ved sitt verksted i Murmansk. Dette verkstedet skal pre-fabrikere over 3000 tonn med rør og utstyr, og er i gang med oppbemanning, oppussing av haller, kai, og utstyr. Aktiviteten ved transittbasen i Orkanger starter i neste uke.

Denne uken startet også Aker Clean Carbon sin underleverandør, Kruse Smith med forberedende arbeid til å bygge fundamenter og betongkonstruksjoner på tomten for  aminanlegget. I begynnelsen av januar starter kappingen av stål til prefabrikasjonen for aminanlegget. Dette skal foregå på Aker Stord.

Alstom, som skal bygge det andre av de to testanleggene på TCM, mobiliserte på byggeplassen denne uken, og skal snart sette ut kontrakt for betongarbeider og prefabrikasjon av rør og stål.

Totalt sett jobber det nå ca. 120 personer på tomten på Mongstad, og 500 ingeniører spredt rundt om hos leverandørene.

TCM skal teste to ulike teknologier, fra henholdsvis Aker Clean Carbon og Alstom, for fangst av CO2 fra to røykgasskilder med ulikt CO2-innhold. Målet ved testingen er blant annet å kvalifisere teknologiene for storskala rensing av eksosgass, og samtidig utvikle kostnadseffektive teknologiløsninger.

Teknologisenteret på Mongstad er det største planlagte demonstrasjonsanlegget av sin type, med en årlig kapasitet for å håndtere inntil 100 000 tonn CO2. Planlagt oppstart er årsskiftet 2011/12.

Publisert 20.11.2009

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland