Combat climate change through technology

Selskapet TCM DA etablert

Partnerne i TCM har i dag besluttet å etablere selskapet The European CO2 Technology Centre Mongstad DA og besluttet å starte byggingen av teknologisenteret

Deltakerne i Teknologisenteret er Gassnova SF, StatoilHydro ASA og A/S Norske Shell. Andre aktører vil i tiden fremover bli invitert med i partnerskapet. Partnerne er svært fornøyd med at teknologisenteret nå skal realiseres, etter å ha vært planlagt og prosjektert over en to års periode.

Anlegget får en fangstkapasitet på totalt ca 100 000 tonn CO2 pr år. Målet med TCM er å tilby en arena for målrettet utvikling, testing og kvalifisering av CO2 fangstteknologi, samt bidra til internasjonal spredning av disse erfaringene slik at kostnader og risiko for fullskala CO2-fangst kan reduseres.

For å lykkes innen rensing av CO2 fra kraftproduksjon og industri er det avgjørende å ha tilgang på fasiliteter der fangstteknologier kan testes ut og verifiseres i en skala som nærmer seg industriell skala. Teknologisenteret på Mongstad vil kunne være et vesentlig norsk bidrag til internasjonal teknologiutvikling gjennom etableringen av en slik testarena.

Det er et mål at TCM kan bidra til å etablere et sterkt nettverk av bedrifter og institusjoner, både norske og utenlandske. Erfaringene fra teknologisenteret bør kunne gi grunnlag for forsknings-oppgaver til universiteter og forskningsinstitusjoner.

For at erfaringene fra teknologisenteret skal ha bredest mulig relevans, er det lagt opp til testing av CO2-fangst fra to forskjellige avgasskilder ved hjelp av to forskjellige teknologier. De to teknologiene som skal testes er aminteknologi og karbonatteknologi. De to CO2-fangstanleggene opererer uavhengig av hverandre, og begge skal kunne fange avgass fra kraftvarmeverk og fra raffineriet.

Valget av teknologier ble gjort på grunnlag av vurderinger av teknologienes forbedringspotensial, egnethet for implementering i eksisterende anlegg, mulig fullskala anvendelse, teknisk modenhet, HMS og mulighet for rensing av avgass fra ulike kilder som kull, gass og raffinering.

Teknologisenteret er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2011/2012, hvoretter arbeidet med teknologiutvikling starter.

Publisert 17.06.2009

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland