Combat climate change through technology

Stor TCM-kontrakt til Reinertsen

TCM DA har tildelt Reinertsen AS en kontrakt for fabrikasjon og installasjon av blant annet rørgater, hjelpesystemer og prosessmodul på Teknologisenter Mongstad.

Kontrakten vil ha en verdi på ca 400 MNOK og er tildelt av TCM DA, Europeisk CO2 Teknologisenter Mongstad DA. StatoilHydro, som prosjektansvarlig for utbyggingen av senteret, har signert avtalen på vegne av TCM DA. Partnerne i TCM DA er Gassnova SF, StatoilHydro ASA, og A/S Norske Shell.

Teknologisenter Mongstad (TCM) skal i utgangspunktet prøve ut to ulike teknologier for fangst av CO2 fra to røykgasskilder med ulikt CO2 innhold. Kontrakten som nå inngås med Reinertsen AS omfatter fabrikasjon og installasjon av tilknytningssystemer til røykgasskildene, forprosessering systemer for røykgassen og installasjon av elektriske og styrings systemer og en rekke andre mindre systemer.

Prosjektledelse og planlegging vil utføres ved Reinertsens hovedkontor i Trondheim.. Bygging av rørgater og prosessmodul (ca 3500 tonn rør og stålkonstruksjoner) er planlagt gjort ved Reinertsens datterselskap i Murmansk. Installasjon på Mongstad skal utføres av Reinertsens offshore divisjon.

Samtlige av de større kontraktene for utbygging av teknologisenteret er nå tildelt. Grunnarbeidene er ferdige og byggearbeider pågår for fullt.
Målet ved testingen er blant annet å kvalifisere teknologier for storskala CO2 rensing av eksosgass basert på mest mulig kostnadseffektive løsninger. Utvikling av teknologier for å fange opp CO2 i forbindelse med energiproduksjon er vurdert å kunne ha meget stor betydning i arbeidet med å redusere utslippene av skadelige klimagasser.

Teknologisenter Mongstad blir det største demonstasjonsanlegget av sin type i verden, med en årlig kapasitet for å håndtere inntil 100 000 tonn CO2. Erfaringer som blir vunnet ved driften av teknologisenteret vil i neste omgang danne grunnlag for fullskala anlegg.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Tore Amundsen, TCM DA, tam@tcmda.no / 90051222
Prosjektleder TCM Sverre Overå, sjov@statoilhydro.com / 91308059

Publisert 28.10.2009

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland