Combat climate change through technology

2 millioner arbeidstimer uten fravær

Utbyggingen av CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) er nå nær 60 prosent fullført med 2 millioner arbeidstimer uten alvorlige hendelser og fraværskader.

- Vi er meget godt fornøyd med resultatene innen HMS (Helse, miljø og sikkerhet), og jeg vil berømme alle som har bidratt til å oppnå dette gode resultatet, sier prosjektleder Sverre Overå i Statoil.

Prosjektet ligger godt under selskapets måltall for HMS, og dette ble behørig feiret på TCM i dag med gratis pølser og brus til alle involverte i prosjektet på byggeplassen.

Prosjektlederen forteller at leverandørene har vært veldig proffe på HMS.

- Allerede ved utvelgelse av leverandørene til TCM valgte vi dem med gode HMS-resultater å vise til, og de har også i TCM-sammenheng levert veldig bra. Vi har vært tett på i oppfølgingen av jobbene deres, og premiert godt HMS-arbeid, sier Overå.

Resultatene er spesielt imponerende nå som man er inne i en meget krevende og intensiv installasjonsperiode. Her er det mye arbeid i høyden og tunge transporter og løft. 

Fangstanleggene på TCM begynner nå virkelig å ta form. Absorbertårnene er ferdig støpte og utrustes nå med trappetårn og annet utstyr. Også de store prosessmodulene er nå på plass på aminanlegget og monteres nå sammen.

Om en drøy uke kommer første leveransen fra Reinertsen i Murmansk. Dette er seks store rørgate-seksjoner som kommer på båt til Mongstad 23. oktober. Neste forsyning fra nord kommer noe senere med seks nye rørgateseksjoner.

TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangstteknologier, og skal etter planen stå klart til drift omkring årsskiftet 2011/2012. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer.

TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Vegar Stokset, Kommunikasjonssjef
m: +47 952 76 256, e: vesto@statoil.com

Publisert 19.10.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Solveig Holm