Combat climate change through technology

Minister åpnet TCMs administrasjonsbygg

Fredag 1. oktober åpnet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen administrasjonskomplekset til teknologisenteret for karbonfangst under utbygging på Mongstad (TCM).

- TCM er unikt i verdenssammenheng, og det er en stor ære for meg å åpne det storslåtte administrasjonskomplekset til dette viktige teknologi - og miljøprosjektet, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Han understreket betydningen av TCM i lys av de globale klimautfordringene.

- Det finnes i dag ingen realistisk vei for å nå 2-gradersmålet som ikke inkluderer fangst og lagring av CO2. Arbeidet på Mongstad er vårt viktigste bidrag i en felles internasjonal innsats, sa Riis-Johansen.

Styreleder i TCM, Bjørn-Erik Haugen la vekt på at man allerede i planleggings- og byggefasen av TCM har fått relevante erfaringer som ffremtidens fullskala-anlegg kan dra nytte av.

- Karbonfangstanlegg er ikke hyllevare. Vi må bruke tid og penger på å utvilke denne teknologien, sa Haugan.

Det 5000 kvadratmeter store bygget rommer kontorer, møtelokaler, kantine til 80 personer, kontrollrom til anleggene, verksteder og laboratorium. I første omgang vil vi ta i bruk kontorene og møterommene for å forberede driftsfasen, mens resten av bygget vil være ferdig utrustet til oppstart
 

Teknologisenteret for CO2 fangst (TCM) blir verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. Anlegget vil dekke et område tilsvarende ti fotballbaner og er større og mer fleksibelt enn noe annet karbonfangst testanlegg.

TCM blir helt unikt i verden siden det blir det første anlegget som i en slik skala tester ut CO2 fangst med to teknologier (aminbasert og kjølt ammoniakk-basert) fra to røykgasskilder (kraftvarmeverket og raffineriets cracker). Det finnes noen få testanlegg med tilsvarende kapasitet, men de fleste tester ut på røykgass kun fra kullkraftverk.

TCM blir relevant både for kraftproduserende anlegg basert på gass og kull samt øvrige industrianlegg verden over, siden testingen på røykgassen fra raffineriet er tilsvarende den som kommer fra kullkraftverk og andre industrianlegg. For øvrig er det ingen andre testanlegg i denne skalaen som tester karbonfangst på røykgass fra raffineri og gasskraftverk.

Byggingen av TCM er helt nødvendig på veien til realisering av fullskala anlegg for karbonfangst og lagring (CCS) verden over. IEA anslår at for å nå 2-graders klimamålet, så må det bygges flere tusen CCS-anlegg verden over innen 2050. Karbonfangst og lagring er et av de viktigste tiltakene i tillegg til energiøkonomisering og fornybare energikilder.

Fakta:

TCM skal teste to ulike teknologier, fra henholdsvis Aker Clean Carbon og Alstom, for fangst av CO2 fra to røykgasskilder med ulikt CO2-innhold. Målet ved testingen er blant annet å kvalifisere teknologiene for storskala rensing av eksosgass, og samtidig utvikle kostnadseffektive teknologiløsninger.

TCM er nå over halveis i byggefasen. I tiden fremover kommer store pre-fabrikerte rørgater og utstyr til TCM og antall arbeidere på byggeplassen vil øke kraftig utover høsten, og få en topp på rundt 700 på nyåret. 
 
TCM vil ha en årlig kapasitet for å håndtere inntil 100 000 tonn CO2.

Planlagt oppstart er tidlig i 2012.

Hovedleverandør til administrasjonskomplekset har vært Larsen Atterås og Brosvik AS. 

For mer informasjon, vennligst kontakt: Vegar Stokset, Informasjonssjef
m: +47 952 76 256, e: vesto@statoil.com

Publisert 30.09.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland