Combat climate change through technology

Mongstads skyline utvides

Siste tilskudd på Mongstads skyline er to 30 meter høye regenereringstårn der CO2 og amin skilles fra hverandre igjen etter CO2-fangsten.

Se videorapport fra installasjonen her

I tiden fremover kommer store pre-fabrikerte rørgater og utstyr til TCM. Noe kommer på lastebil, men de store enhetene kommer på skip og lekter, losses på raffineriets kai og fraktes til byggeplassen med spesialkjøretøy.

Som en del av Akers kontrakt kommer 26 enheter på tre skipninger og den første båten kom fra Belgia allerede 16. august. Neste skipning kom fra Aker Stord 25. august med blant annet trappetårn. Siste skipning ankommer 29. september med diverse prosessenheter, også denne fra Stord.

Fra begynnelsen av oktober får Reinertsen flere skipninger med rørgater som de har prefabrikert i Murmansk, den største 35 meter lang og 12 meter høy.

Antall arbeidere på byggeplassen vil øke kraftig utover høsten, og få en topp på rundt 700 på nyåret.

TCM skal teste to ulike teknologier, fra henholdsvis Aker Clean Carbon og Alstom, for fangst av CO2 fra to røykgasskilder med ulikt CO2-innhold. Målet ved testingen er blant annet å kvalifisere teknologiene for storskala rensing av eksosgass, og samtidig utvikle kostnadseffektive teknologiløsninger.
 
Teknologisenteret på Mongstad er det største planlagte demonstrasjonsanlegget av sin type, med en årlig kapasitet for å håndtere inntil 100 000 tonn CO2. Planlagt oppstart er tidlig i 2012.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Vegar Stokset, Informasjonssjef 
m: +47 952 76 256, e: vesto@statoil.com

Publisert 06.09.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland