Combat climate change through technology

Solheim: Viktig å få ned prisen på karbonfangst

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim understrekte betydningen av å få ned prisen på fangst og lagring av CO2 da han i dag besøkte TCM på Mongstad.

- Det viktigste er å demonstrere at teknologien virker og å få ned kostnadene, slik at karbonfangst og lagring kan tas i bruk i Kina, India og andre steder i verden, sa Solheim under sitt besøk.  

Han fikk en grundig innføring i målsettingene med TCM og fremdriften i utbyggingen da han i dag kom til Mongstad. Han fikk også få en omvisning på byggeplassen, og var mektig imponert over skalaen på utbyggingen.

- Det er en lang vei å gå fra å bygge et testsenter i mindre, men dog svær skala, til å gjøre det til en teknologi som er billig nok til at verden kan ta den i bruk. Men den som ikke starter på den veien lykkes aldri, sa Solheim.

TCM er nå over halveis i byggefasen. I tiden fremover kommer store pre-fabrikerte rørgater og utstyr til TCM. Noe kommer på lastebil, men de store enhetene kommer på skip og lekter, losses på raffineriets kai og fraktes til byggeplassen med spesialkjøretøy. Antall arbeidere på byggeplassen vil øke kraftig utover høsten, og få en topp på rundt 700 på nyåret.

Fredag 1. oktober kommer olje- og energiminister Terje Riis-Johansen for å åpne administrasjonskomplekset på Mongstad. Det 5000 kvadratmeter store bygget rommer kontorer, møtelokaler, kantine til 80 personer, kontrollrom til anleggene, verksteder og laboratorium. 

Fakta: 

TCM skal teste to ulike teknologier, fra henholdsvis Aker Clean Carbon og Alstom, for fangst av CO2 fra to røykgasskilder med ulikt CO2-innhold. Målet ved testingen er blant annet å kvalifisere teknologiene for storskala rensing av eksosgass, og samtidig utvikle kostnadseffektive teknologiløsninger.
 
Teknologisenteret på Mongstad er det største planlagte demonstrasjonsanlegget av sin type, med en årlig kapasitet for å håndtere inntil 100 000 tonn CO2. Planlagt oppstart er tidlig i 2012.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Vegar Stokset, Informasjonssjef
m: +47 952 76 256, e: vesto@statoil.com

 

Publisert 28.09.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland