Combat climate change through technology

Mongstad har fått et nytt landemerke

Etter tre ukers kontinuerlig støping, nådde nylig absorbertårnet på TCMs aminanlegg sin planlagte høyde på 62 meter.

- Det er ikke tvil om at TCM har fått et nytt landemerke. Nå er begge absorbertårnene ferdigstøpt, men aminanleggets tårn ruver klart høyest, sier Sverre Overå, Statoils prosjektleder for utbyggingen av teknologisenteret på Mongstad.

Han er godt fornøyd med at støpingen på aminanlegget som Aker bygger ble gjennomført på enda kortere tid enn planlagt, og at arbeidet med å sveise platene innvendig i tårnet nå kan starte.  Trappetårnet utvendig installeres rett etter sommeren.

Se videorapport fra byggingen her

På ”nabotomten” installeres allerede trappetårnene på karbonfangstanlegget som Alstom bygger. Der er også de første mekaniske utstyrsenhetene under montasje.

For tiden pågår for øvrig ferdigstillelse av administrasjonsbygget, samt siste forberedelser til mekaniske installasjoner som starter for fullt i august. Da vil de første rørgatene ankomme fra byggestedene på Stord og i Murmansk, og disse vil fortløpende installeres på anlegget.

TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangstteknologier, og skal etter planen stå klart til drift omkring årsskiftet 2011/2012. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer.

TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.

Anlegget er nå rundt 45 prosent ferdig.

Publisert 14.07.2010

Sist endret 17.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland