Combat climate change through technology

Sasol ny partner i teknologisenteret

Bilde av signering av parneravtale med TCM

Sasol signere partneravtale med TCM

Det sørafrikanske energiselskapet Sasol og Gassnova SF på vegne av den norske stat, signerte i dag en avtale om partnerskap i CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM). Sasol kjøper en 2,44 % andel av TCM.

- Gassnova er svært glade for at denne avtalen nå er på plass. En av hovedtankene med Teknologisentret på Mongstad er nettopp å få med store internasjonale selskaper som ser et behov for å redusere egne utslipp og som derfor er genuint interessert i teknologiutvikling innenfor CO2-håndtering. Disse partnerne blir dermed også bærer av teknologien over til andre land der behovet for CO2-fangst er stort. Sasol er et slikt selskap, sier administrerende direktør i Gassnova Bjørn-Erik Haugan.

Teknologisenteret på Mongstad kan på sin side dra nytte av de erfaringene som Sasol har med industriutslipp, og samtidig få hjelp til å profilere TCM som en bidragsyter inn mot kjemiindustrien internasjonalt.

- Gassnova arbeider med å finne flere nye partnere til TCM og vi håper at vi med Sasol som deltaker kan motivere også andre internasjonale energiselskaper til å være med på teknologiutviklingen som skal foregå på Mongstad i de kommende årene, avslutter Bjørn-Erik Haugan.

Sasol opererer i Sør-Afrika og har et av verdens største punktutslipp på omkring 60 millioner tonn CO2 i året. Det er et ledende energiselskap i verden og et av dem som er raskest ute med å satse på CO2-håndtering som et tiltak for å redusere sine klimagassutslipp.

Det at en så stor aktør forsøker å rydde opp i egne rekker er av stor betydning globalt. At denne aktøren velger å satse på teknologiutvikling i Norge er jo særdeles spennende sett med norske øyne. Det viser at de tankene og den gjennomføringen vi ser for oss for i utvikling av CO2-fangstteknologi er relevant og vil kunne gi resultater internasjonalt.

TCM er en arena for internasjonalt teknologisamarbeid innen CO2-håndtering. Ambisjonene for TCM er å teste, verifisere og demonstrere teknologier som kan brukes i utbredelsen av storskala CO2 fangstanlegg. De andre partnerne i TCM DA er Gassnova SF, A/S Norske Shell og Statoil ASA, der Gassnova SF representerer den norske stat i prosjektet.

 

Publisert 03.05.2010

Sist endret 27.05.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland