Combat climate change through technology

Brasiliansk besøk på TCM

En stor delegasjon fra Brasil og Storbritannia kom mandag på besøk til TCM, teknologisenteret for karbonfangst som er under utbygging på Mongstad.

- Det er veldig spennende for oss å komme hit og lære mer om hvordan dere jobber med karbonfangst i Norge, sier Beatriz Espinosa fra det brasilianske oljeselskapet Petrobras.

Hun kom i går til TCM sammen med en topptung delegasjon fra brasilianske myndigheter, olje- og kullindustri, samt organisasjoner og institutter knyttet til karbonfangst. Delegasjonen ble ledet av Inge Nordang fra den norske ambassaden i Brasilia.

Se videorapport fra besøket her

Fra TCM sin side orienterte administrerende direktør Tore Amundsen og teknologisjef Olav Falck-Pedersen. Fra Statoil sin side fortalte prosjektleder Sverre Overå om status for byggingen, og Olav Kårstad om selskapet sitt arbeid innen karbonfangst og lagring.

Arvid Nøttvedt fra Christian Michelsens Instituttet informerte om all forskningen de gjør på karbonfangst og lagring.

Under omvisningen på byggeplassen fikk de besøkende se hvordan teknologisenteret nå bygges. Glidestøpen av Alstoms absorber-tårn på 50 meter inklusive skorsteinen på toppen er kommet langt på vei og ruver høyt i terrenget .

Enda høyere blir imidlertid absorbertårnet på Aker Clean Carbons fangstanlegg. Hele 62 meter vil dette rage til himmels, og dermed sette ny rekord på Mongstad. Støpingen av dette vil starte etter påske.

 

 Totalt sett er byggingen nå over 30 prosent komplett, og etter 1 million arbeidstimer har det ikke vært noen fraværsskader og kun en mindre medisinsk behandlingsskade.

Totalt sett jobber det nå ca. 200 personer på tomten på Mongstad, og 500 ingeniører og fagfolk spredt rundt om hos leverandørene.
 
Fra senhøsten vil antall arbeidere på byggeplassen mangedobles, da installasjonen av prefabrikerte stålstrukturer starter.

TCM skal teste to ulike teknologier, fra henholdsvis Aker Clean Carbon og Alstom, for fangst av CO2 fra to røykgasskilder med ulikt CO2-innhold. Målet ved testingen er blant annet å kvalifisere teknologiene for storskala rensing av eksosgass, og samtidig utvikle kostnadseffektive teknologiløsninger.
 
Teknologisenteret på Mongstad er det største planlagte demonstrasjonsanlegget av sin type, med en årlig kapasitet for å håndtere inntil 100 000 tonn CO2. Planlagt oppstart er årsskiftet 2011/12.

 

Publisert 16.03.2010

Sist endret 19.05.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland