Combat climate change through technology

Teknologisenteret mot nye høyder

Byggeaktivitetene ved det nye teknologisenteret for CO2 fangst på Mongstad (TCM) går etter planen, og snart begynner absorber-tårnene å stige til værs.

Byggeaktivitetene ved det nye teknologisenteret for CO2 fangst på Mongstad (TCM) går etter planen, og snart begynner absorber-tårnene å stige til værs. I slutten av denne måneden starter glidestøpen av Alstoms absorber-tårn på 50 meter inklusive skorsteinen på toppen.

Enda høyere blir imidlertid absorbertårnet på Aker Clean Carbons fangstanlegg. Hele 62 meter vil dette rage til himmels, og dermed sette ny rekord på Mongstad. Støpingen av dette vil starte etter påske.

I disse dager jobbes det med fundamenteringen for tårnene og fangsanleggene som sådan. Etter at Vassbakk og Stol ferdigstilte grunnarbeidene, startet AF-gruppen og fundamentering, betongarbeider, fremføring av rør- og ledningssystemer, bygging av kjølevannsinntak i sjøen og en ny elektro-fordelingsstasjon. Kruse Smith utfører betongarbeidene for Aker Clean Carbon, og Skanska tilsvarende arbeider for Alstom.

Byggingen av administrasjonsbygget og verksted har kommet lengst, med vegger og tak på plass. Det er LAB som står for byggingen, og de har for tiden over 50 arbeidere i sving. Administrasjonskomplekset på 5000 kvadratmeter skal romme flere operasjonsrom for driften av testanleggene, og også romme verksted, laboratorium, lager etc.

Totalt sett er byggingen nå over 25 prosent komplett, og etter 800.000 arbeidstimer har det ikke vært noen fraværsskader og kun en mindre medisinsk behandlingsskade.

Totalt sett jobber det nå ca. 120 personer på tomten på Mongstad, og 500 ingeniører og fagfolk spredt rundt om hos leverandørene.
 
TCM skal teste to ulike teknologier, fra henholdsvis Aker Clean Carbon og Alstom, for fangst av CO2 fra to røykgasskilder med ulikt CO2-innhold. Målet ved testingen er blant annet å kvalifisere teknologiene for storskala rensing av eksosgass, og samtidig utvikle kostnadseffektive teknologiløsninger.
 
Teknologisenteret på Mongstad er det største planlagte demonstrasjonsanlegget av sin type, med en årlig kapasitet for å håndtere inntil 100 000 tonn CO2. Planlagt oppstart er årsskiftet 2011/12.

Publisert 15.02.2010

Sist endret 02.06.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland