Combat climate change through technology

TCM gir viktig teknologibidrag til EU

- TCM-prosjektet er et essensielt steg på veien i utviklingen av karbonfangst. Skalaen på prosjektet er imponerende og jeg er stolt over at Norge vil bidra til å hjelpe EU og resten av verden med økt forståelse og kunnskap om denne viktige teknologien, sier Oda Sletnes, norsk ambassadør til EU.

Teknologisenter Mongstad (TCM) får mye oppmerksomhet verden over, og EU er intet unntak. I forrige uke arrangerte TCM en interaktiv teknologikveld sammen med den norske ambassaden i Brussels. EU er helt i forkant når det gjelder å regulere utviklingen av karbonfangst og lagring (CCS) teknologier. CCS kan bidra med en vesentlig prosentandel av reduksjonene som er påkrevet innen EU, og i lys av det har EU lederne kommittert seg til å bygge opp til 12 fullskala CCS demoanlegg.

- TCM er helt nødvendig for å bringe frem videre utvikling og anvendelse av teknologien, sa Bjørn Eirik Haugea fra Gassnova under TCM-mottagelsen. Han fortalte om den norske stats betydelige satsning innen CCS – nå sist med TCM.

Teknologisenteret på Mongstad er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2 fangst, noe som er en sentral del av verdikjeden i CCS.
TCM vil konsentrere sin innsats om testing og forbedring av teknologi for CO2–fangst. 

TCM vil ikke bare være ett av de første storskala demonstrasjonsanleggene, men også det første i sitt slag som kan prøve ut to forskjellige karbonfangstteknologier fra to CO2–kilder side om side. Ved sin teknologiutvikling vil TCM hjelpe EU nå sine mål om å etablere flere fullskalaprosjekt.

TCMs administrerende direktør Tore Amundsen presenterte status for TCM-utbyggingen og målene og ambisjonene for eierne bak TCM. Utbyggingen av CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) er nå over 60 prosent fullført og passerte nylig 2 millioner arbeidstimer uten alvorlige hendelser og fraværskader.

Ved å bruke et videospill-konsoll presenterte teknologisjef Olav Falk-Pedersen teknologisenteret ved hjelp av en interaktiv 3D modell, og tok dermed med deltagerne på en virtuell reise i teknologien. TCM vil starte med å teste to teknologier, en levert av Aker Clean Carbon og en levert av Alstom, for fangst av CO2 fra to forskjellige røykgasskilder.

Gjennom utprøving, verifikasjon og demonstrasjon av teknologier vil TCM bidra til å redusere utgiftene både til drift og investering, og til å forbedre ytelse og pålitelighet. Økt kunnskap om de utvalgte teknologiske løsningene vil gjøre det mulig å redusere usikkerheten på både den tekniske og investeringsmessige siden, og fremskaffe egnet teknologi som kan innføres i stor skala verden over. 

TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.

 

Publisert 07.12.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland