Combat climate change through technology

Ta en videoreise i Alstoms karbonfangst

Er du nysgjerrig på hvordan byggingen av det banebrytende Teknologisenter Mongstad (TCM) foregår? Se denne videoen som gir et sjeldent innblikk i den delen av senteret som Alstom bygger.

I videoen guider Kathrine Næsland fra Alstom seerne gjennom anlegget under bygging, og for første gang får vi en kikk fra innsiden av absorbsjonstårnet hvor CO2en i røykgassen fra raffineriet og gasskraftverket skal fanges.

TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer.

Ved TCM skal i første omgang to fangstteknologier  testes ut: Aker Clean Carbons aminteknologi og Alstoms kjølt ammoniakk-teknologi.

Alstoms teknologi går ut på å skille ut CO2 fra avgass ved bruk av nedkjølt ammoniakk som løsningsmiddel for å absorbere CO2.

Selv om denne teknologien er mindre brukt enn aminteknologi vil den potensielt bruke mindre energi pr. tonn innfanget CO2. Denne prosessen skal utprøves i stor skala på TCM for å kunne kvalifisere prosessen og gi verden en utprøvd teknologi for CO2-fangst.
 
Hvordan fungerer teknologien?

Nedkjøling av avgasser:
Eksosen, eller avgassen, blir sendt gjennom et avgassbehandlingsanlegg for å kondensere vannet og restutslippene, noe som forminsker gassvolumet som skal behandles.
 
Absorbatoren:
Den behandlede gassen blir så sendt gjennom en søyle der CO2 i avgassene absorberes  gjennom kontakt med ammoniakkoppløsningen, noe som danner en mettet CO2-løsning. Den behandlede avgassen blir så sendt gjennom ytterligere søyler for å gjenvinne evt. resterende ammoniakkdamp før den rensede avgassen blir sluppet ut i atmosfæren.
  
Regenerering under høyt trykk:
Ammoniakkoppløsningen som nå er mettet med CO2 blir trykksatt og pumpet inn i en regeneratorsøyle hvor den varmebehandles for å skille CO2 ut fra oppløsningen. Deretter kan CO2 komprimeres ytterligere for å forenkle fremtidig transport og lagring. Ammoniakkblandingen vil så bli ført tilbake til absorbatoren for gjenbruk. 

TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol. TCM skal etter planen være i drift på nyåret 2012.


 

Publisert 10.12.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland