Combat climate change through technology

Valfart til Mongstad

Når Teknologisenteret på Mongstad (TCM) startes opp om et års tid, blir vi størst i verden på testing og forbedring av teknologier for CO2 fangst.

Resultatene fra Mongstad vil bli fulgt med stor interesse verden over, siden karbonfangst og lagring er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene.

Allerede i byggefasen opplever vi en enorm interesse for TCM. Hittil har mer enn 1000 personer fra et bredt spekter av interessenter besøkt oss. Alt fra politikere og byråkrater til NGOer og folk fra energiindustrien vil se hva som skjer på Mongstad. EU er interessert i samarbeid mellom sine CO2-demonstrasjonsprosjekter og vi samarbeider alt med en rekke forskningsmiljø i inn- og utland.
Dessuten ønsker flere leverandører å teste sine teknologier hos TCM.

Erfaringer og kunnskap fra teknologisenteret vil i årene som kommer bidra til vellykket gjennomføring av CO2-prosjekter verden over, og kan bli et av de viktigste bidragene i kampen mot klimaendringene.

Det haster med å ta i bruk CO2 fangst og lagring om vi skal unngå alvorlige problemer som følge av den globale oppvarmingen. Vi takker dere som støtter oss i dette viktige arbeidet for et godt samarbeid og ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Publisert 22.12.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland