Combat climate change through technology

Abu Dhabi invitert til TCM-deltagelse

Per Rune Henriksen forteller om TCM til UAEs energiminister Mohamed Bin Dhaen Al Hamli (Foto: Vegar Stokset)

Statssekretær Per Rune Henriksen inviterte i går energiministeren i De forente arabiske emirater og leder for MASDAR til å besøke Mongstad med sikte på å vurdere deltakelse i Teknologisenter Mongstad (TCM).

-Vi ønsker å få med flere partnere til å utvikle CO2-fangstteknologi på Mongstad. Abu Dhabi satser på karbonfangst- og lagring for å bidra til å løse klimautfordringen. Deres planer om å benytte CO2 til økt utvinning av olje er blant annet spennende. Vi ønsker dem med på laget og jeg har derfor overbrakt en invitasjon til energiministeren, sier statssekretær Per Rune Henriksen fra Abu Dhabi.

Der har Henriksen hatt møter med energiminister Mohamed Bin Dhaen Al Hamli, viseutenriksminister og leder for selskapet MASDAR Sultan Al Jaber, ledelsen i statsoljeselskapet ADNOC og leder for IRENA Adnan Amin. Temaer for de bilaterale møtene har vært økt industrisamarbeid, energisikkerhet, karbonfangst og –lagring (CCS), energieffektivitet og klimaspørsmål. I møtene deltok også representanter for Statoil, Intsok, TCM og Innovasjon Norge.

-De forente arabiske emirater er en av verdens største oljeeksportører og fokuserer også på bærekraftige løsninger for fremtiden. Under mine møter med energiministeren og med lederen for MASDAR har jeg invitert til et økt samarbeid om karbonfangst- og lagring. Jeg mener at det er et stort potensial for økt samarbeid mellom våre to land på energiområdet og at norsk industri kan bidra til utviklingen av De forente arabiske emiraters energisektor, sier Henriksen.

Statssekretæren deltar på World Future Energy Summit (WFES) i Abu Dhabi. WFES er en viktig internasjonal konferanse og messe med fokus på bærekraftige energiløsninger. Tilstedeværelsen av FNs generalsekretær Ban Ki Moon og en rekke statsledere understreker betydningen som konferansen har. En rekke norske bedrifter deltar på messen, og TC har egen utstilling og skal presentere under konferansen.


 

Publisert 17.01.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland