Combat climate change through technology

Aminanlegget ferdigstilt

Aminanlegget for karbonfangst ved Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er ferdig bygget, og utstyrstestingen er nå i gang. Om få måneder starter selve karbonfangst-testingen på verdens største og mest fleksible testanlegg.

- Det er en stor glede å være med på et unikt anlegg i internasjonal sammenheng og ACC er det første selskap i verden som både er med på byggingen av et karbonfangstanlegg og som også får lov å kjøre egen teknologi i testkampanjer over 14 måneder i tiden fremover, sier administrerende direktør i Aker Clean Carbon Siv Monica Stubholt.

Med ferdigstillelsen av aminanlegget har TCM passert en viktig milepæl og er et skritt nærmere oppstart som forventes innen utgangen av året. På videoen over kan du følge innspurten av byggingen av aminanlegget, få forklart hvordan anlegget skal fungere og se installasjon av de siste store rørgatene og modulene på det gigantiske testanlegget på Mongstad.

Enorm fleksibilitet
- Størrelsen på anlegget, fleksibiliteten og detaljene implementert i spesifikasjonene og utformingen muliggjør et lang rekke testmuligheter. Disse testene vil generere betydelig mengde resultater, og dimensjonene på TCM betyr at vi kan utlede informasjonen til fullskala implementering verden over, sier Tore Amundsen, administrerende direktør i TCM.

Med sin beliggenhet ved oljeraffineriet Mongstad nordøst for Bergen vil teknologisenteret ha tilgang til avgasser fra naturgass fra det kombinerte varme- og kraftanlegget og også avgassene fra prosessanlegget. CO2–innholdet er på hhv. 3,5 % og 13 %, noe som gir TCM en unik mulighet til å utforske fangstteknologi som kan passe for kull- og gassfyrte kraftverk, så vel som annen industriell bruk.   

Ettermontering
TCM har valgt å fokusere på demonstrasjon og forbedring av to teknologier for fangst etter forbrenning. Dette skyldes at slik teknologi vil passe best til ettermontering på eksisterende anlegg. Men den kan også implementeres ved byggingen av nye kraftverk og industrianlegg. Det er dessuten en teknologi som kan testes sammen med alternative utslippskilder, som avgassene fra raffineriet på Mongstad. 

Aminteknologi er blitt benyttet i årtier i andre bruksområder, og anses å ha moderat teknisk risiko. TCM vil imidlertid vurdere mulighetene for forbedringer av prosessdesign, byggemetoder og drift for å gjøre teknologien egnet for bruk i storskala etterforbrenningsanlegg.

Aker Clean Carbon har tilført anlegget flere teknologiforbedringer, som forbedrede aminer, energisparing og utslippskontroll. Den fleksible absorberen er 62 meter høy og bygget i betong med en innvendig foring.

Mer om hvordan CO2 fanges

Mens aminanlegget etter planen starter opp i løpet av inneværende år, vil det andre fangstanlegget levert av Alstom, starte opp til neste år. Det er også satt av plass til en potensiell tredje teknologi.

TCM er et samarbeidsprosjekt mellom den norske stat, Statoil, Shell og Sasol. TCMs samarbeidspartnere har utvist en klar forpliktelse til teknologiforbedring og har investert NOK over 5 milliarder kroner til utbygging og utvikling av teknologisenteret. Prosjektet er designet til å kunne fange 100 000 tonn CO2 pr. år og vil dermed bli det største demonstrasjonsanlegget av teknologiske løsninger for CO2-fangst til dags dato. 

Publisert 28.06.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland