Combat climate change through technology

Driftsforberedelsene i gang

På bildet er et av skiftene i driftsorganisasjonen. Foto: TCM

Hele driftsorganisasjonen for Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er nå rekruttert, og om en knapp måned er alle på plass for å starte driftsforberedelser. Byggeprosjektet er nå 70 prosent fullført.

- Å etablere en ny organisasjon på vel 50 personer har vært en utfordrende oppgave, men vi er svært godt fornøyd med at alle vil være på plass innen begynnelsen av mai, sier driftssjef Sigfred Johansen.

Hans første medarbeidere i drift var på plass allerede i begynnelsen av januar, og siden da har det vært en gradvis opptrapping i TCMs administrasjonskompleks på Mongstad.

- Mai og juni vil være preget driftsopplæring og vi vil også starte driftsforberedelser på hjelpeanleggene. Oppstart og drift av aminanlegget vil skje nærmere årsskiftet, sier Johansen.

Statoil har ansvar for å levere driftsorganisasjon til TCM og all teknisk og operativ støtte som driftsenheten trenger for å drive testanleggene. Operatørene er rekruttert fra raffineriene på Mongstad og Kalunborg, samt fra offshore-organisasjon.

Tre millioner arbeidstimer i byggeprosjektet

Etter tre millioner arbeidstimer er teknologisenteret på Mongstad nå 70 prosent ferdigstilt. Fangstanleggene ferdigstilles, og de siste ukene har flere store rørgate-moduler ankommet på lekter fra Orkanger og Mongstad.

Noen av de største modulene som er installert på vestsiden av fangstanleggene er på over 100 tonn. Det er røykgassen fra raffineriet og kraftvarmeverket som skal fraktes via disse rørgatene og inn i fangstanleggene.

Hele 500 personer jobber lokalt på Mongstad med byggingen av TCM. Dette inkluderer personell fra Statoils prosjektorganisasjon, og leverandører som Aker Clean Carbon, Alstom og Reinertsen, samt deres underleverandører.

TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. TCM DA er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol, og disse selskapene stiller med totalt 70 personer som utgjør TCMs organisasjon med base på Mongstad.

Publisert 28.03.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland