Combat climate change through technology

Europeiske CCS eksperter besøkte TCM

Noen av de mest respekterte CCS ekspertene i Europa besøkte CO2 Technology Centre Mongstad denne uken. De var veldig imponert over omfanget og kompleksiteten i anlegget under utbygging.

- Mange laboratorier rundt i Europa vil samarbeide for å oppnå de rimeligste og mest effektive CO2-fangstmetodene som er mulig, og TCM er den største enheten i Eccsel konsortiet, sier Sintefs klimadirektør, Nils Røkke. Et av spørsmålene de arbeider med er hvordan man skal integrere infrastruktur som TCM i Eccsel-nettverket.

ECCSEL konsortiet består av utvalgte "Centres of Excellence" på CCS (karbonfangst og lagring) fra 10 land i Europa. Oppdraget er å utvikle en målrettet og integrert CCS-infrastruktur innen forskning og utvikling. ECCSEL-laboratorier vil gi et integrert grunnlag for eksperimentell forskning som er nødvendig for å bringe frem forbedrede CCS-teknologier.

Tilbakemeldingene fra de 35 Eccsel-delegatene som denne uken besøkte Mongstad var svært positive.

- Jeg er veldig imponert over anlegget fordi det dekker "dødens dal" mellom forskning i et laboratorium, og en ekte industriell anvendelse, som er noe selskapene ikke alltid vil investere i. Dessuten forstår jeg at TCM har en enorm fleksibilitet, og det vil åpne for andre selskaper som også kan teste mulighetene for nye løsninger og nye teknikker, og det er ganske interessant for meg, sier Emile Elewaut fra TNO, en nederlandske organisasjon for anvendt forskning.

 

TCMs administrerende direktør, Tore Amundsen, var glad for å ha en så fremragende gruppe av besøkende.

- Vi håper at TCM, som er et stor teknologisenter innen dette feltet, kan være en del av dette europeiske nettverket i fremtiden, sier han.

Technology Centre Mongstad er verdens største anlegg for testing og forbedring av CO2-fangstteknologier. Kunnskap skal legge til rette for CO2-fangsttiltak for å bekjempe klimaendringene. TCM er et joint venture mellom den norske staten, Statoil, Shell og Sasol.

 

Publisert 11.02.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland