Combat climate change through technology

Ingen helsefarlige utslipp

Forskningsresultatene som ble presentert på et miljømøte på Mongstad i forrige uke bekrefter at utslipp fra TCM ikke vil ha negative konsekvenser for mennesker eller miljø.

- Resultatene gir en ytterligere bekreftelse på at utslipp fra TCM ikke vil ha negative konsekvenser for mennesker eller miljø, sier TCM DAs miljøteknologirådgiver Sissel Nepstad.

Forskningen bekrefter også at utslippene ikke vil overskride veiledende grenseverdier for utslipp til luft eller avsetning i drikkevann inkludert amindegraderingsprodukter gitt av Folkehelseinstituttet i mars 2011 (ref denne rapporten).

TCM har det siste året satt ut flere studier og forskningsoppdrag for å sikre tilstrekkelig kunnskapsnivå om konsekvenser av utslipp av aminer og deres nedbrytningsprodukter fra TCM.

På møtet torsdag presenterte blant annet representanter fra Universitetet i Oslo, Sintef og den australske forskningsinstitusjonen CSIRO. I tilegg deltok blant annet representanter fra kommunen, Klima og forurensningsdirektoratet (Klif), TCMs rådgivende tekniske komité, samt fagpersonell fra eierselskapene og fra Mongstad fullskalaprosjekt.

Noen av presentasjonene var fra studier som enda ikke er ferdigstilt enda, og innhold derfor foreløpige resultater. Klif vil sluttbehandle utslippsøknaden til TCM i løpet av de neste månedene, og den nye kunnskapen er svært viktig i forbindelse med denne sluttbehandlingen.

Alle forskningsrapporter oversendes lokale og regionale myndigheter fortløpende etter hvert som de ferdigstilles, samtidig som de legges ut på vår hjemmeside.

TCM vil forsette arbeidet med å øke kunnskapsnivået vedrørende utslipp fra fangstanlegg, noe som blant annet vil innebære utstrakt måling av utslipp fra vårt anlegg, studier av miljømessige aspekter. Informasjon om utslipp fra TCM anlegget vil være offentlig tilgjengelig gjennom rapporteringsrutiner fra TCM til Klif.

Publisert 06.07.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland