Combat climate change through technology

TCM deltar på FNs klimamøte

CO2 Teknologisenter Mongstad stiller ut på FNs klimakonferanse COP17 i Durban, og vil også arrangere et åpent møte sammen med Global CCS Institute for å skape oppmerksomhet rundt karbonfangst og lagring som et viktig klimatiltak.

- Det internasjonale energibyrået IEA advarte nylig om opptil seks graders global oppvarming og en kommende klimakrise dersom tiltak ikke settes i verk nå. Karbonfangst og lagring (CCS) er ansett for å være et av de viktigste klimatiltakene, og vi mener det er viktig å være tilstede her og fortelle om hvordan vi konkret jobber med vårt store testsenter for CO2-fangst som snart kommer i drift på Mongstad, sier TCMs kommunikasjonssjef Vegar Stokset.

TCM er en del av utstillingen til vår store sør-afrikanske partner Sasol. På utstillingen forteller Sasol om hvordan de jobber med mer klimavennlig produksjon, og TCM er et viktig prosjekt for dem å være med på i så måte. 

For å vise standbesøkende hvordan TCM fungerer, har vi fått utviklet en 3D-modell av anleggene som visualiserer hvordan karbonfangsten vil foregå, og de ulike strømmene av solventer, røykgass, vann og damp. En spillkonsoll benyttes for å bevege seg rundt i modellen, og dermed få en mye bedre forståelse av hva som skjer inne i verden største og mest avanserte testanlegg for CO2-fangst-

I tillegg til å stille ut, vil TCM også arrangere et såkalt ”side event” sammen med Global CCS Institute. Her vil blant annet Brad Page fra GCCSI, Olav Falk-Pedersen fra TCM, Rigard du Plessis fra Sasol, Philippe Joubert fra Alstom og Bo Diczfalusy fra IEA gi en oppdatering på CCS prosjekter globalt sett.

Møtet blir avholdt i Bellonas møterom i underetasjen av det internasjonale konferansesenteret (ICC) i Durban hvor FN-konferansen avholdes.

Nærmere 200 land vil delta i forhandlingene, og rundt 20 000 representanter fra myndigheter, organisasjoner, bedrifter og medier er akkreditert til de ulike arenaene klimamøtet i Durban som varer fra 28. november til 9. desember. Årets møte er det 17de i rekken for partene i klimakonvensjonen (COP17) og det sjuende for partene i Kyoto-protokollen (CMP 7).

TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer. TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.

Teknologisenteret er nå snart ferdigstilt, og aminanlegget vil starte opp i begynnelsen av 2012.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Vegar Stokset
Head of Communications
CO2 Technology Centre Mongstad (TCM)
m: +47 952 76 256
e: vesto@tcmda.com

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland