Combat climate change through technology

TCM presenterte på global CCS event i Durban

Teknologisjef Olav Falk-Pedersen presenterte CO2 Teknologisenter Mongstad under Global CCS Institute sitt godt besøkte CCS seminar på COP17 i dag.

- Vi skal ikke levere CO2, men tall og kunnskap om CO2-fangst, sa Pedersen på seminaret. Han guidet forsamlingen gjennom en fascinerende 3D-presentasjon av verdens største testsenter for CO2-fangst som snart settes i drift på Mongstad.

Først ut på seminaret var visedirektør Philippe Joubert fra Alstom. Han fortalte at det ikke er teknologien det står på for å realisere CCS, men heller finansiering og lovgivning. Men han sa det er nødvendig å teste ut i storskala for å være sikre på kostnadsbildet.
- CCS må tilbake på sporet. For å få til det må kundene hjelpes med finansieringen, lovgivning på på plass, og kostnadene må ned, sa Joubert.

Bo Dicfalusy fra det internasjonale energibyrået (IEA) pekte på at CO2-utslippene fortsetter å vokse, spesielt i Kina og andre asiatiske land. Det er nødvendig å bygge 3000 fullskalaanlegg de neste 40 årene for å nå klimamålene. For å realisere det må ambisiøs politisk regulering og insentiver på plass, sa han.

Fredrik Hauge snakket på vegne av Zero Emissions Plaform (ZEP), en koalisjon av  organisasjoner, forskere, akademikere, oljeselskaper  etc. Han understreket nødvendigheten av kostnadsreduksjon av teknologiene.

- 2012 er et essensielt år å demonstrere storskala CCS, sa han. Men det er vannskelig med finansiering i den finansielle uroen som pågår. Nå må man investere i arbeidsplasser, kompetanse og teknologi . Dette vil resultere i kostnadseffektive løsninger for å bekjempe klimaendringer.

Hauge understreket at det fortsatt skjer mye på CCS-fronten i EU. 12 prosjekter innen EU skal evalueres det neste halve året, og de vil å få 50 prosent finansiering fra EU.

GCCSI fortalte at det pågår 72 store prosjekter over hele verden. CCS er obligatorisk for å nå klimamålene, sa Brad Page fra GCCSI.  

Publisert 06.12.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland