Combat climate change through technology

Vil anvende Mongstad-CO2

En sammenslutning av aktører i Bergens-regionen har inngått intensjonsavtale med Teknologisenter Mongstad (TCM) for industriell anvendelse av fanget CO2.

Intensjonsavtalen omfatter uttak av inntil 30.000 tonn CO2  fra Teknologisenter Mongstad (TCM).

Bak planene om industriell CO2-anvendelse står en arbeidsgruppe fra Institutt for Energiteknikk (IFE), Christian Michelsen Research (CMR), Universitetet i Bergen, Kjemisk Institutt, Bergen Teknologioverføring AS samt Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL) .

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i at fanget CO2  er en ressurs som kan anvendes som et supplement til deponering. Det er intensjonen at det skal etableres prosjekter som i første omgang videreutvikler to satsingsområder: 

1. Algeproduksjon som igjen skal gi biodiesel og fiskefor
2. Kjemisk produksjon hvor CO2 er råvaren

Også utvikling av brenselceller for produksjon av elektrisk kraft og hydrogen (ZEG- konseptet) inngår i planene.  I en senere fase vil binding av CO2 i mineraler også være aktuelt.

I det videre arbeidet inngår også etablering av et cluster av aktører som ser nytte av å delta i teknologi- og produksjonsutviklingen.

Det planlegges nå etablert et selskap hvor forskningsinstitusjoner og industrielle aktører deltar i det videre arbeidet på Mongstad.

CO2 Teknologisenter Mongstad  (TCM) starter opp uttesting av de to valgte fangstteknologiene tidlig i 2012.  TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangstteknologier. Når det nå planlegges anvendelse av CO2, kan dette gi ytterligere nye muligheter nasjonalt og internasjonalt.

 Kontaktpersoner :

     CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM)    : Tore Amundsen               Tlf   900 51 222

     Institutt for Energiteknikk (IFE)                    :  Arne Råheim                   Tlf   901 18 079

     Chr. Michelsen Research AS (CMR)         :  Christopher Giertsen     Tlf   957 52 125

     Universitetet I Bergen, Kjemisk Inst.          :  Hans Rene Bjørsvik      Tlf   951 44 765

     Nordhordland Handverk- og Industrilag    :  Svein M Nordvik             Tlf   952 58 165

 

 

 

Publisert 07.02.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland