Combat climate change through technology

Blogginlegg fra Abu Dhabi: Troen på CCS består

Under World Future Energy Summit i Abu Dhabi i forrige uke ble det oppfordret til mer globalt samarbeid for å få ned kostnadene ved karbonfangst og -lagring. TCM er et godt eksempel på et slikt internasjonalt samarbeid.

På tross av en del kansellerte og utsatte prosjekter i 2011, var det ingen spor til at selskapene som deltok i paneldebatten om karbonfangst og -lagring (CCS) under prestisjefylte World Future Energy Summit  i Abu Dhabi hadde mistet troen.

To Abu Dhabi-selskaper, Masdar og Adnoc, annonserte faktisk at de har bestemt seg for å gjennomføre et stort CCS-prosjekt på et stålverk. Med opptil 6 millioner tonn CO2 fanget og injisert i året, vil dette bli det største fullskala CCS-prosjektet i landet.

Nyheten er særlig gledelig sett i lys av alle utsettelsene annonsert i fjor, og ikke minst for regionen som ligger på verdenstoppen i karbonfotavtrykk.


TCMs stand på World Future Energy Summit i Abu Dhabi (foto: Vegar Stokset)

Abu Dhabi har virkelig markert seg på ren energi-fronten, og World Future Energy Summit har blitt et av de ledende fora i verden for å diskutere grønne løsninger og vise frem miljøteknologi. Mer enn 26.000 deltakere, inkludert 3000 delegater og 650 selskaper, deltok i år på denne store ren energi-konferansen. I år åpnet Kinas statsminister Wen Jiabao showet, med fokus på Kinas store satsing innen fornybart og ren energi.

Vind- og solfirmaene dominerer utstillingene og konferanseprogrammet, men det er virkelig imponerende å se innovasjonsrikdommen innen så mange områder for å spare energi og produsere energi og produkter uten å belaste miljøet uforholdsmessig mye. Og det gikk ikke en dag uten at karbonfangst og -lagring var høyt oppe på agendaen.

Paneldebatt
I paneldebatten om CCS deltok Liv Monica Bargem Stubholt fra Aker Clean Carbon, John Barry fra Shell, Bader Al Lakmi fra Masdar Carbon, Saif Al Sayari fra Abu Dhabi National Energy Company, og Bernd Holling fra Linde.

Stubholt la ikke skjul på at 2011 hadde vært et særdeles krevende år med mange dårlige nyheter, men at selskapet fortsatt har ståltro på CCS.

— CCS vil være et solid, tilgjengelig og bærekraftig alternativ i flere tiår fremover. Behovet for fossil energi vil bare fortsette å øke, og vi trenger derfor CCS, sa hun.

Aker Clean Carbon vil i tiden som kommer jobbe tett med Aker Solutions med ulike CCS-prosjekter. Stubholt trakk frem teknologisenteret på Mongstad som et eksempel på et unikt og svært sofistikert teknologiprosjekt, og roste eierne (staten ved Gassnova, Statoil, Shell og Sasol) for deres vilje til å satse.

Shells landsjef i Abu Dhabi, John Barry, understreket nødvendigheten av langsiktighet innen CCS:
— Vi trenger både å være visjonære og utholdende, sa Barry.

Flere CCS-prosjekter har blitt utsatt eller kansellert på grunn av høye utbyggingskostnader, manglende finansiering og manglende juridisk rammeverk. Folkelig motstand mot konkrete utbygginger, særlig de med en lagringsmekanisme i bakken, har vært en utfordring for flere prosjekter.

Med hensyn til kostnadsbildet, mente Barry at vi trolig vil få se de samme store kostnadsreduksjonene som da industrien kvittet seg med svovelutslippene. Kostnadene ble halvert over en 20-årsperiode.

Holling fra Linde trakk frem de mange EU-demoprosjektene som nå konkurrerer om midler fra programmet NER 300 , og etter planen skal komme i drift rundt 2015-16. Det blir et stort steg for å se hvilken teknologi som er best egnet. Men i Tyskland gjør den sterke støtten for vind og sol det vanskelig å markedsføre CCS.

Bader Al Lakmi fra Masdar understreket at fangstteknologien i store trekk er på plass, men at man må redusere kostnadene. I Gulf-statene fokuserer man på prosjekter der CO2-en som fanges kan utnyttes til økt oljeutvinning. CO2 fanget fra Mussafah-prosjektet som fikk grønt lys denne uken , skal utnyttes til økt utvinning på Adnocs Rumaitha-felt 50 km unna.

Al Lakmi etterlyste en mer konsolidert innsats for å få ned kostnadene. Innsatsen er fragmentert, nå trengs mer samarbeid globalt sett for å redusere kostnadene, sa han. Selskaper, myndigheter og akademia må samarbeide tettere, mente han.

Globalt samarbeid på TCM
Teknologisenter Mongstad (TCM) , der undertegnede er kommunikasjonssjef, er et godt eksempel på et slikt samarbeid. Myndighetene og store internasjonale olje - og energiselskaper jobber sammen, og nå diskuteres tettere samarbeid med akademia.

TCM er også spesielt relevant for denne regionen. Den norske regjeringen, som gjennom sitt foretak for CO2-håndtering Gassnova eier den største andelen i partnerskapet TCM, ønsker å inkludere flere partnere for å utvikle CO2-fangstteknologi på Mongstad. De forente arabiske emirater (UAE) har allerede konkrete planer for karbonfangst og -lagring for å løse klimautfordringen, og har blitt invitert til å delta i partnerskapet.

De forente arabiske emirater er en av verdens største oljeeksportører, og fokuserer også på bærekraftige løsninger for framtiden. I oktober i fjor kom en delegasjon fra UAE, ledet av energiministeren, på besøk til TCM.

TCM, som er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangstteknologier, starter om kort tid opp testingen av CO2-fangst ved aminanlegget bygget av Aker Clean Carbon. Senere i år starter testingen ved kjølt ammoniakk-anlegget levert av Alstom.

Publisert 23.01.2012

Sist endret 24.01.2012

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland