Combat climate change through technology

GCCSI: TCM sentral i global CCS-innovasjon

I sin årlige rapport trekker Global CCS Institute (GCCSI) frem to demonstrasjonsprosjekter som særlig viktige i arbeidet med å redusere kostnadene for CO2-fangtsteknologi; nemlig TCM i Norge og Quest i Canada.

«To prosjekter i Norge og Canada viser fordelene med offentlig og privat sektor støtte i å fremme kostnadseffektiv teknologi. Åpningen av Teknologisenter Mongstad (TCM) i Norge, et testsenter for karbonfangst i industriell skala, markerer en viktig milepæl i innsatsen innen forskning, utvikling og demonstrasjon, og vil vise at potensialet for CCS kostnadene kan bli betydelig redusert over tid,» skriver GCCSI.

«I Canada kunngjorde Shell at deres Quest-prosjekt vil fange og lagre mer enn én million tonn CO2 per år produsert ved Athabasca Oil Sands Project. Kunnskapen som genereres av begge disse prosjektene (TCM og Quest) vil drive innovasjon rundt om i verden,» ifølge GCCSI rapporten.

Den årlige rapporten, med et bilde fra TCM på forsiden, understreker at tiltak er nødvendig nå for å sikre at karbonfangst og lagring (CCS) kan spille en viktig rolle i kampen mot klimaendringene.

CCS er en viktig del av en porteføljen av lavkarbonteknologier, siden det er i stand til å redusere utslippene av karbondioksid (CO2) betydelig fra både energisektoren og andre næringer. Global CCS Institute sin rapport «Global Status for CCS: 2012» identifiserer status for CCS, den utvikling som har skjedd i det siste året, og de utfordringer som må løses for at klimaendringer skal bekjempes effektivt.

GCCSI skriver at CCS bidrar allerede, men at utbyggingstakten må økes. «For å opprettholde 2-gradersmålet, må antallet operative prosjekter øke til rundt 130 i 2020, fra 16 i drift eller under bygging. Et slikt utfall ser veldig usannsynlig ut, siden bare 51 av de 59 gjenværende prosjektene  vil være i drift innen 2020, og noen av disse vil falle fra. Denne situasjonen bør sende et sterkt budskap til myndighetene om de negative konsekvensene av forsinkelser for ny klimalovgivning. Mangel på fremgang fortsetter å undergrave privat sektors investeringer i CCS aktiviteter, noe som hindrer teknologiutvikling. Siden CCS er den eneste teknologien som er tilgjengelig for fullstendig de-karbonisering av industrielle sektorer som jern, stål og sementproduksjon, blir risikoen for ikke å være i stand til å begrense temperaturøkningen til bare 2 ° C da enda større.»

For å lese hele rapporten,klikk her.

Publisert 16.10.2012

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland