Combat climate change through technology

Stoltenberg: TCM viktig for verden

- Det er viktig for verden at vi lykkes på Mongstad slik at vi finner bedre og billigere måter å rense CO2 på, sa statsminister Jens Stoltenberg da han i går åpnet verdens største og mest avanserte anlegg for testing og utvikling av CO2-fangstteknologier på Mongstad.

- TCM er et eksempel for fremtiden. Vi trenger å dele kunnskapen og resultatene for å nå våre felles mål om å redusere utslippene og skape en tryggere verden. Med åpningen av TCM har vi bragt dette arbeidet et viktig skritt videre, sa Stoltenberg.

- Bare i Kina åpnes det rundt ett kullkraftverk i uken. Verden kommer til å være avhengig av kull- olje og gass i mange år fremover, og da må vi ha teknologi som kan redusere disse utslippene, fremholdt Stoltenberg.

Både Stoltenberg og Oettinger talte under den høytidelige åpningen på Mongstad, som samlet mer enn 250 prominente gjester fra hele verden for å feire ferdigstillelsen av anlegget, og markere startskuddet for et spennende testprogram som vil få stor betydning i den globale utviklingen av teknologier for CO2-fangst.

Se bilder fra åpningen her

Etterfulgt av åpningsseremonien innledet olje- og energiminister Ola Borten Moe til en panelsamtale med konsernsjef i Statoil, Helge Lund, IEAs leder Maria van der Hoeven, samt Global CCS Institutes leder Brad Page.

-  Det finnes ingen løsning på klimautfordringene som ikke inkluderer fangst og lagring av CO2. Teknologiutvikling er en betingelse for å lykkes med dette. TCM er her banebrytende. Erfaringene og den nye kunnskapen testingen på Mongstad vil gi oss, kommer til å bringe oss nærmere målet, sa olje - og energiminister Ola Borten Moe.

Bakteppet for panelsamtalen var klimautfordringene og rapporter fra det internasjonale energibyrået (IEA), EU og FNs klimapanel som peker på at CO2-fangst kan redusere CO2-utslippene med opptil 20 prosent. Samtalen handlet om hva som skal til politisk og industrielt for at CO2-fangst og -lagring (CCS) skal bli tatt i bruk over hele verden.

Et viktig norsk bidrag
I 2006 inngikk den norske stat og Statoil en avtale om å bygge et senter for uttesting av CO2-fangstteknologier på Mongstad, og investeringsbeslutningen ble fattet av et enstemmig storting i mai 2009. Tore Amundsen har store forventninger til teknologisenterets betydning både nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

– TCM får stor internasjonal oppmerksomhet, og allerede i byggefasen har vi hatt mer enn 3 000 besøkende. Teknologisenteret på Mongstad er ikke bare verdens største, men også det mest komplekse og fleksible anlegget for uttesting av CO2-fangst. TCM er det eneste i sitt slag som tester to forskjellige typer teknologier med anvendelse både for utslipp fra kullkraft- og gasskraftverk. Denne åpningen er et viktig skritt nærmere kommersialisering av denne typen teknologi. Verdens utslipp av CO2 øker og det haster med å utvikle CO2-fangst-teknologi som kan anvendes på alt fra kullkraftverk, gasskraftverk til ulike industrianlegg.

Amundsen understreker at målet er at TCM skal være et globalt ressurssenter for CO2-fangstteknologi, som deler erfaringene og kunnskapen fra testingen med eiere, leverandører og forskningsmiljøer.

I den første fasen testes teknologiene til Aker Clean Carbon og Alstom. Nylig inviterte TCM bredt til alle leverandører innen CO2-fangstteknologi om å melde interesse for å teste ut sine respektive teknologier på Mongstad. Responsen har vært veldig god, og TCM ligger an til å bli et av de viktigste referanseanleggene i verden for testing og utvikling av CO2-fangstteknologi.

TCM eies av Gassnova, på vegne av den norske stat, Statoil, Shell og sør- afrikanske Sasol.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
Vegar Stokset, kommunikasjonssjef
Mobil: +47 952 76 256
E-post: vesto@tcmda.com

Publisert 07.05.2012

Sist endret 08.05.2012

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland