Combat climate change through technology

Nye testmuligheter ved TCM

I tråd med Teknologisenter Mongstads overordnede mål om å styrke CO2fangstteknologier globalt, inviterer vi nå leverandører eller grupperinger internasjonalt til å konkurrere om nye og spennende testmuligheter på Mongstad.

- TCM er akkurat nå i oppstartsfasen, men vi tenker allerede på neste skritt etter den initielle testfasen, sier administrerende direktør Tore Amundsen.

 - Vårt CO2 fangstanlegg er det største, mest omfattende og mest fleksible testanlegget i verden. Vi inviterer nå flere selskap til å teste sine teknologier, og bringe den globale teknologiutviklingen for karbonfangst fremover. I tillegg inviterer vi eiere av helt nye teknologier til å demonstrere dem ved bruk av det ledige arealet tilknyttet vår unike og robuste infrastruktur på Mongstad, sier Amundsen.

Dette er de to forespørsler om interesse TCM nå sender ut:

TCM inviterer interesserte leverandører/grupperinger til å delta i en forhandlet anbudsrunde med tanke på videre bruk av vårt storskala amin test- og demonstrasjonsanlegg etter det eksisterende testprogrammet er fullført innen utgangen 2013 (deadline 1. mai 2012).

Lenke til Request for Interest (RFI) dokument for videre utnyttelse av aminanlegget.

TCM inviterer også interesserte leverandører/grupperinger til å delta i en forhandlet anbudsrunde for bruk av tilgjengelig areal, infrastruktur og annen infrastruktur ved TCM med tanke på bygging og testing av ytterligere karbonfangstteknologier.

Lenke til Request for Interest (RFI) for utnyttelse av tilgjengelig område.

TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer.

TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland