Combat climate change through technology

Plass til nye teknologier

Ved fristens utløp var det kommet inn hele 15 søknader på bruk av den ledige tomten på TCM. Dette bekrefter posisjonen til TCM som verdens mest attraktive testsenter for karbonfangst.

 - Vårt CO2 fangstanlegg er det største, mest omfattende og mest fleksible testanlegget i verden. Vi har fått god respons på invitasjonen til å gjenbruke aminanlegget etter den initielle testperioden til Aker. I tillegg har hele 15 eiere av helt nye teknologier ønske om å demonstrere dem ved bruk av det ledige arealet tilknyttet vår unike og robuste infrastruktur på Mongstad, sier TCMs administrerende direktør Frank Ellingsen.

Invitasjonen i form av en RFI (Request for Interest) ble sendt ut våren 2012 og var åpen frem til 1. juli 2013. Interesserte leverandører og grupperinger kunne delta i en forhandlet anbudsrunde for bruk av tilgjengelig areal, infrastruktur og annen infrastruktur ved TCM med tanke på bygging og testing av ytterligere karbonfangstteknologier.

Lenke til Request for Interest (RFI) for utnyttelse av tilgjengelig område.

Utsettelse av akseptfrist

TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer.

TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland