Combat climate change through technology

TCM i fokus på verdens største CCS konferanse

TCM  og Gassnova presenterte i dag hele tre forskningsrapporter på verdens største konferanse for karbonfangst og lagring (CCS) i Japan denne uken.

Rundt 1600 fagfolk fra hele verden utveksler i løpet av konferansens fire dager ideer og erfaringer rundt CCS som et av de viktigste kjente klimatiltakene.Under GHGT11-konferansen, organisert av det internasjonale energibyrået IES, presenterte TCM i dag sine erfaringer fra de første månedene av driftsfasen, samt forskningsresultat fra aminstudier i regi av TCM, Gassnova og Statoil. Forskningsrapportene kan du lese ved å klikke på linkene under (kun engelsk):

Establishment of Knowledge base for Emission Regulation for the CO2 Technology Centre Mongstad

Health and environmental impact of amine based post combustion CO2 capture

Operational experience and initial results from the first period at TCM

TCM, som er verdens største testsenter for karbonfangst, opplever stor interesse blant ledende aktører innen bransjen. En rekke ledende teknologiselskap har allerede meldt sin interesse for den neste fasen av testing på Mongstad, inkludert Aker Clean Carbon (som ønsker å fortsette sin bruk av anlegget), Hitachi, Mitsubishi og Siemens.

Fra begynnelsen av 2014 vil nye brukere kunne få tilgang til aminanlegget. Anlegget er i stand til å håndtere 80.000 tonn CO2 per år fra Mongstad raffineriets krakker eller ca 20.000 tonn CO2 fra kraftvarmeverket I tillegg til videre bruk av aminanlegget, tilbyr også TCM tilgjengelig plass for en ytterligere utbygging av testanlegg.

- Viktige erfaringer og resultater tikker allerede inn fra testfasen vi er i gang med. Og vi forbereder oss nå på neste fase og nye brukere.  TCM er ikke profitt-drevet, så vi ber kun brukerne om å dekke sine driftsutgifter. Vårt overordnede mål er den globale utviklingen av CCS som en viktig teknologi for å håndtere klimaendringene, sier TCMs direktør Tore Amundsen.

Knut Sanden, direktør for Aker Clean Carbon, er svært fornøyd med å være en av de sentrale aktørene på TCM.
- Resultatene fra TCM bekrefter de mange fordelene ved Aker Clean Carbons'proprietære karbonfangstteknologi. Vi ser frem til å fortsette testingen på Mongstad-anlegget, for ytterligere å forbedre vårt tilbud til markedet. Vi er også glade for å se at aminfangstanlegget som vi designet og bygget nå fungerer.

- Den første fasen av testing på TCM har bidratt til å «friskmelde» aminbruk som ellers kunne ha hindret utbygging av amin-fangstteknologi. Den andre fasen av testing på TCM skal bidra til å bringe CCS nærmere kommersialisering, sier Amundsen.

Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største anlegg for testing og forbedring CO2-fangst. Kunnskapen vil berede grunnen for CO2-fangst tiltak for å bekjempe klimaendringene. Senteret består av to fangstanlegg for CO2, levert av henholdsvis Aker Clean Carbon og Alstom, hver med en kapasitet til å fange ca 80.000 tonn CO2 fra det nærliggende raffineriet eller 20.000 tonn fra gasskraftverket. I tillegg har senteret tilgjengelig plass og infrastruktur for flere teknologier som kan testes i fremtiden. TCM eies av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.

Publisert 20.11.2012

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland