Combat climate change through technology

TCM presenterte i London og Berlin

Teknologisenter Mongstad (TCM ) ble i miden av oktober presentert på store konferanser i Storbritannia og Tyskland. Dette som en del av TCMS strategi for global utveksling av kunnskap.

- Vår ambisjon er å delta på utvalgte konferanser for å dele kunnskap om hva vi driver med, og utveksle erfaringer med andre som jobber innen karbonfangst og lagring. Det var spennende å oppleve den store interessen  våre aktiviteter på Mongstad blir møtt med, og vi fikk mange spørsmål både fra salen og fra journalister etter presentasjonene i London, sier Vegar Stokset, TCMS informasjonssjef.

Den første konferansen, med tittelen "Hvordan øke takten innen karbonfangst og lagring", ble avholdt 8. oktober i «Geological Society» i London, og diskuterte hvorvidt  næringen utvikler seg i tilfredsstillende tempo med tanke på utfordringene.

TCM fortalte om hvordan vi fikk etablert verdens største og mest avanserte laboratorium for testing av karbonfangst-teknologier og hva vi ønsker å oppnå. Foredragsholderne kom fra Eon, Amec, Crown Estate og TCM, og konferansen ble ledet av Stuart Haszeldine, professor i karbonfangst og-lagring, School of Geosciences, University of Edinburgh.

Du kan se videoer og presentasjoner ved å følge lenkene i dagsorden

Den andre presentasjonen i London var på den store gasskonferansen Gastech på ExCel i Docklands. Innovasjon var et sentralt tema da representanter fra blant annet Siemens, Fluor, Eon og TCM delte erfaringer og oppdateringer om den siste CCS-utviklingen innenfor deres respektive selskaper. CEO i “Carbon Capture and Storage Association”, Jeff Chapman, ledet konferansen.

TCM presenterte også sine erfaringer fra Mongstad på «8th European Fossils Forum» i Berlin 12. oktober, som ble arrangert av det tyske føderale departementet for økonomi og teknologi. EU-Kommisjonens generaldirektorat for energi (DG ENERGY) fungerer som sekretariat for forumet, som dekker emner knyttet til fossilt brensel og CCS relatert til EUs energipolitikk.

TCM snakket om «Veien fra testsenter til fullskala på Mongstad» i en sesjon som fokuserte på hvordan man kan overvinne barrierer og øke momentum innen CCS. Sesjonen ble moderert av Kai Tullius fra DG Energy som også presenterte status for CCS demonstrasjonsprosjekter i Europa. Leder av ZEP, Graeme Sweeney, snakket om å skape et sikkert miljø for CCS investeringer i Europa, mens Monica Lupion fortalte om hvordan man informerte og engasjerte lokalbefolkningen i forbindelse med utbygging av Compostilla prosjektet i Spania.

Neste stopp for TCMS kunnskapsdeling vil være på GHGT 11 i Kyoto, hvor TCM vil presentere tre artikler og ha sin egen utstilling.

Publisert 18.10.2012

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland