Combat climate change through technology

Banebrytende arbeid ved Teknologisenter Mongstad

I sitt første driftsår har CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) gjort flere viktige erfaringer som baner veien for fullskala-utbygginger verden over, noe som vil være helt nødvendig i kampen mot klimaendringer.

Siden den offisielle åpningen 7. mai 2012 har hovedfokus vært å teste solventer som brukes til å absorbere CO2 fra fossile avgasser. To ulike fangstteknologier testes ved hjelp av TCMs omfattende infrastruktur, som årlig gir tilgang til 100 000 tonn CO2 røykgass fra raffineriet og gasskraftverket på Mongstad. Sammensetningen av crackeravgass er tilnærmet lik eksos fra kullfyrte kraftverk. TCM er dessuten det eneste testsenter i verden som tester karbonfangst i industriell skala fra gasskraftverk, og spiller i så måte en unik rolle i en tid hvor stadig mer gass tas i bruk.

Siden testaktiviteten startet i juli 2012, har anlegget har vært i drift i mer enn 5000 timer. TCMs omfattende hjelpesystemer har operert med mer enn 98% tilgjengelighet. Dette har gjort det mulig å forsyne de to fangstsanleggene med røykgass og annet som forespurt av de to teknologieierne. TCM tester for tiden Aker Solutions sin teknologi i aminanlegget og Alstoms teknologi i amoniakkanlegget. Hver av leverandørene har en avtalt periode for å teste og forbedre sine teknologier ved TCM. Testene i aminanlegget er utført i henhold til leverandørens testplan, med to forskjellige solventer. Tilsvarende pågår testing, optimalisering og modifikasjon av ammoniakkanlegget i samarbeid med Alstom.

I tillegg til å teste ulike fangstteknologier, pågår omfattende prøvetakinger fra luft i forbindelse med driften, og dette gir viktige bidrag til CCS ved at man får reelle resultater fra testing i industriell skala knyttet til dannelse, nedbrytning og spredning av aminer og degraderingsprodukt fra disse. Basert på TCM-programmet har tre vitenskapelige rapporter blitt publisert, som for første gang dokumenterer at man kan bruke aminer til karbonfangst uten noe skade på helse eller miljø.

Som en del av teknologiverifiseringen, samler TCMs laboratorium en enorm mengde data fra mer enn 4000 målepunkter knyttet til online instrumenter. Laboratoriet tester også rundt 100 manuelle prøver hver dag, noe som gir viktig informasjon om valg og bruk av amin og ammoniakk baserte prosesser på en miljømessig sikker måte med   lavest mulig  energibruk. Instrumenter og prøvetakings-systemer har blitt verifisert og optimalisert, som er viktig for teknologiutvikling og verifisering av CCS-teknologier.

En annen milepæl er starten av en såkalt MEA kampanje i løpet av kort tid. Testene skal utføres med en blanding av monoetanolamin (MEA), og vann. En absorpsjonsprosess med MEA blir brukt som «baseline» når forskjellige teknologier CCS blir evaluert og testet. Testene vil bli utført med 30 prosent MEA-oppløsning i vann og med eksos fra våre to røykgasskilder (gasskraftverket og raffineriet).  MEA test i vårt industrielle størrelse aminanlegg med reelle eksosgasser vil gi en ny og forbedret baseline  for fremtidig testing og evaluering av CCS teknologier . Den nye «baseline» vil være gyldig for en rekke CCS programmer, både i prosessindustrien og i kraftproduksjon.

Sitater:

Tore Amundsen, styreleder i TCM DA og administrerende direktør i Gassnova SF, sier:
«I en tid da så mange fullskala prosjekter blir forsinket, er betydningen av R & D, testing og demonstrasjon enda større. TCM er unikt i verdenssammenheng. Vi er optimistiske og tror at TCM vil spille en viktig rolle fremover. Den norske stats medvirkning er helt avgjørende for TCMs eksistens og fremtid, sier Tore Amundsen, styreleder i TCM og administrerende direktør i Gassnova.”

Frank Ellingsen, administrerende direktør, CO2 Technology Centre Mongstad, sier:
"Vi har gjort viktige fremskritt innen teknologikvalifisering det siste året, noe som er viktig for å etablere levedyktigheten til fangstprosesser. Disse fremskritt har redusert kunnskaphull innen CCS-utviklingen. Det er veldig spennende å se at verdensledende teknologiselskaper nå stiller seg i kø for å teste ut sine respektive teknologier ved TCM.

Brad Page, CEO, Global CCS Institute, sier:

"TCM er en CCS-leder i Europa, ja faktisk i hele verden. Dette demoanlegget i industriell-skala har gjort betydelig fremgang i løpet av sitt første år i drift som vi forventer vil akselerere utbygging av CCS globalt. Det ambisiøse arbeidet som gjøres av TCM bringer oss nærmere kommersialisering av CCS som et effektivt alternativ for å redusere karbonutslipp.

Henning Østvig, Senior Vice President i Aker Solutions, sier:
Vår avanserte karbonfangstteknologi blir demonstrert hver dag i industriell skala med en høy anleggs-oppetid og med en fangstrate som forhåndsdefinerte 85-90%. Dessuten har resultater fra utslippsmålinger ved TCM vist at aminteknologien kan benyttes uten fare for helse eller miljø, noe som var en av de viktigste tingene å avklare før oppskalering til fullskala karbonfangst på Mongstad. Vi i Aker Solutions er veldig stolt av denne prestasjonen. "

Eric Staurset, Country President ALSTOM Norge  sier:
"Vi er stolte av å være en del av verdens mest avanserte testsenter for utvikling av CO2-fangstteknologier. Vår erfaring så langt med vår kjølt ammoniakk prosess på Mongstad har bekreftet vårt syn på kjølt ammoniakk-teknologien som en levedyktig og svært konkurransedyktig teknologi ".

Howard Herzog, Senioringeniør ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), sier:
"Teknologisenter  Mongstad er en stor ressurs for det globale CCS-samfunnet. I en tid da det har vist seg vanskelig å finansiere store CCS demonstrasjonsanlegg - delvis på grunn av de nåværende økonomiske bekymringer og usikkerhet i klimapolitikken- viser TCM  vei fremover for teknologisk innovasjon. "

Fra 2014, vil neste runde med testing av andre fangstsolventer begynne på TCMs aminanlegg, som er i stand til å behandle opptil 80.000 tonn CO2 per år. Aker Solutions, Hitachi, Mitsubishi og Siemens har alle registrert sin interesse for neste fase. Det pågår forhandlinger for de neste brukerne. TCM tilbyr også ledig plass for å installere ytterligere teknologitest-enheter. Bedrifter kan melde sin interesse for utnyttelse av denne ekstra plass med TCM fram til 1. juli 2013. Mer informasjon om det tredje området og registrere interesse kan bli funnet på http://www.tcmda.com.

Bilder fra TCM

Om Teknologisenter Mongstad
IEA anslår at fossile brensler vil stå for 60% av kraftproduksjonen i 2030, noe som gjør CCS en viktig teknologi for avkarbonisering av verdens energiforsyning. IEA, EU og FNs klimapanel tyder på at en femtedel av karbon reduksjonsmål for å forhindre mer en to graders økning i global temperatur i 2050 kan komme fra CCS alene.

Technology Centre Mongstad (TCM) er verdens største og mest avanserte anlegg for testing og forbedring av CO2-fangst. TCM er et joint venture satt opp av den norske stat (75,12%), Statoil (20%), Shell (2,44%) og Sasol (2,44%). Formålet er å øke kunnskapen om karbonfangst teknologier, for å redusere teknisk og økonomisk risiko, og akselerere utviklingen av kvalifiserte teknologi som muliggjør global anvendelse. Opp til åtti prosent av kostnadene for CCS er knyttet til CO2-fangst, så TCM oppfordrer relevante selskaper til bruk av deres testanlegg til å raffinere fangstprosessene og bringe kostnadene ned.

Senteret består av to fangstanlegg for CO2 hver med en kapasitet til å fange ca 80.000 tonn CO2 fra det nærliggende raffineriet eller 20.000 tonn fra det nærliggende gasskraftverket. I tillegg har senteret tilgjengelig plass og infrastruktur for å teste neste generasjonsteknologier som skal testes i fremtiden.

Mer informasjon, kontakt:

Vegar Stokset
Kommunikasjonssjef
Tel: 95276256

 

Publisert 07.05.2013

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland