Combat climate change through technology

Britisk presse besøkte TCM

CO2 Technology Centre Mongstad (TCM) hadde nylig besøk av en gruppe journalister fra Storbritannia som vil omtale dette globale miljøprosjektet både i større energipublikasjoner og på nettsteder med flere millioner besøkende.

Journalistene kom fra noen av Storbritannias ledende publikasjoner innen energi, vitenskap og miljø. De fikk bred orientering om bakgrunnen for TCM, resultatene fra det første året i drift, og planene fremover.

En av TCMs eiere, Shell, stilte med sin CCS-leder  Bill Spence, som ga journalistene en grundig innføring av nødvendigheten av karbonfangst og lagring, hvordan Shell jobber på bred front med denne tematikken og hvor viktig TCM er i arbeidet med å få utviklet CCS-teknologi.

"Kunnskap utviklet gjennom samarbeid mellom industri og myndigheter, som vi ser et godt eksempel på her på TCM, er sentralt for å støtte utvikling og global anvendelse av CCS. Karbonfangst er den eneste kjente teknologien som kan hindre oppbygging av CO2 i atmosfæren, "sa Bill Spence.

Frank Ellingsen, administrerende direktør ved TCM, presenterte resultatene fra TCMs første år med testing og hva resultatene betyr for den fremtidige CCS-industrien, og diskuterte hvordan anlegget og disse resultatene  vil berede grunnen for utbredt CCS-anvendelse for å bekjempe klimaendringene.

"Vi har gjort viktige fremskritt innen teknologikvalifisering det siste året, noe som er viktig for å etablere levedyktigheten til fangstprosesser. Disse fremskritt har redusert kunnskapshull innen CCS-utviklingen. Det er veldig spennende å se at verdensledende teknologiselskaper nå stiller seg i kø for å teste ut sine respektive teknologier ved TCM» sa Frank Ellingsen.

Omvisningen på teknologisenteret ga en unik mulighet for journalistene til å se med egne øyne hvordan TCM jobber med CCS-teknologien som har potensial til å forvandle fossilt brensel til en lavkarbon energikilde, og hvordan ledende oljeselskap som Shell tar en proaktiv tilnærming til å utvikle og de-riske CCS-teknologi.

Publisert 17.06.2013

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland