Combat climate change through technology

Eiendomsskatt-anke avvist

TCM DA ble i dag informert om at selskapets anke om eiendomsskatt har blitt avvist av lagmannsretten.

Det virker som om lagmannsretten i stor grad er enig med byrettens argumenter om at TCM skal vurderes som et såkalt "verk" og derfor være ansvarlig for å betale eiendomsskatt. Lagmannsretten synes mindre i tvil enn tingretten var.

Lagmannsretten forpliktet TCM DA til å betale kommunens saksomkostninger med unntak av utgifter til byrettens prosedyrer.

TCM DA vil studere dommen nøye og vurdere eventuell videre handling
.

Publisert 09.07.2013

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland